Η Gartner τοποθέτησε τη SAS, στο τεταρτημόριο των ηγετών του Μagic Quadrant για πλατφόρμες Business Intelligence.

Σύμφωνα με την Gartner, ως Ηγέτες στο χώρο του Business Intelligence αναγνωρίζονται οι προμηθευτές εκείνοι “με πλατφόρμες, οι δυνατότητες των οποίων διαθέτουν σημαντικό εύρος και βάθος και παρέχουν υλοποιήσεις που υποστηρίζουν μια συνολική ΒΙ στρατηγική. Παράλληλα, έχουν να επιδείξουν μια ξεκάθαρη επιχειρηματική πρόταση που συμβαδίζει με τις απαιτήσεις των πελατών και υποστηρίζεται από τη λειτουργική δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες σε παγκόσμιο επίπεδο”.