Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, η Gartner τοποθετεί τη SAS στο τεταρτημόριο των ηγετών του Μagic Quadrant, στην πρόσφατη μελέτη της με τίτλο: “Magic Quadrant for CRM Multichannel Campaign Management”.

Αναλυτικότερα, η SAS βρίσκεται ανάμεσα στους προμηθευτές που «επιτυγχάνουν συνεχώς καλύτερες επιδόσεις στη συνολική διαχείριση προωθητικών εκστρατειών για βασικές και εξελιγμένες καμπάνιες, καθώς και στην ενοποίηση με το ψηφιακό marketing». Επιπροσθέτως, η Gartner χαρακτηρίζει ως ηγέτες εκείνους που έχουν «ολοκληρωμένη εικόνα, υψηλή διείσδυση και ισχυρό momentum της αγοράς και ένα στρατηγικό όραμα για την ανάπτυξη του τομέα διαχείρισης προωθητικών εκστρατειών.»