Η SAS παρουσίασε καινοτόμες λύσεις λογισμικού για την καταπολέμηση της απάτης, αλλά και για την καλύτερη κατανόηση της συναισθηματικής διάστασης του πελάτη απέναντι στην εταιρεία από την οποία προμηθεύεται προϊόντα και υπηρεσίες.

Η λύση SAS Social Network Analysis και SAS social media analysis βοηθά τους οργανισμούς να αποκαλύπτουν τις κρυφές σχέσεις μεταξύ ανθρώπων και δεδομένων, να εντοπίζουν πρότυπα και τάσεις και να αντλούν κείμενο και άλλα αδόμητα δεδομένα. Η λύση SAS Social Network Analysis εφαρμόζει ουσιαστικά την ανάλυση μεταξύ των διασυνδέσεων στην ανίχνευση και πρόληψη της απάτης, στο marketing, στην κατηγοριοποίηση των πελατών, κ.λπ. Χρησιμοποιώντας την μαζί με το SAS Fraud Framework, οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι κυβερνητικές υπηρεσίες μπορούν να εντοπίσουν ύποπτα άτομα και συναλλαγές, προλαμβάνοντας περιπτώσεις απάτης.