Η Gartner τοποθέτησε τη SAS στο τεταρτημόριο των ηγετών του Μagic Quadrant, στην πρόσφατη μελέτη της για τη διαχείριση CRM πολυκαναλικών εκστρατειών.

H συγκεκριμένη διάκριση τοποθετεί τη SAS ανάμεσα στους προμηθευτές οι οποίοι, σύμφωνα με την Gartner, “υπερτερούν στην συνολική απόδοση διαχείρισης των εκστρατειών τόσο σε βασικό όσο και σε εξελιγμένο επίπεδο, καθώς και στην ολοκλήρωση με e-marketing. Έχουν υψηλή διορατικότητα, υψηλή αγοραστική διείσδυση, ισχυρή δυναμική στην αγορά και στρατηγικό όραμα για την ανάπτυξη του τομέα της διαχείρισης των εκστρατειών”.

“Πιστεύουμε ότι η τοποθέτηση της SAS στο τεταρτημόριο των ηγετών για τη διαχείριση πολυκαναλικών εκστρατειών αντικατοπτρίζει τη συνεχιζόμενη δέσμευσή μας για την παροχή δυνατοτήτων που ενδιαφέρουν τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που επιδιώκουν να δημιουργήσουν ισχυρές, διαρκείς και κερδοφόρες σχέσεις με τους πελάτες τους”, δηλώνει ο Larry Mosiman, SAS Product Marketing Manager for Customer Intelligence.