Η χρήση των business analytics ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική σε τρεις από τις τέσσερις επιχειρήσεις, σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg BusinessWeek, χορηγός της οποίας ήταν η SAS.

Τα οφέλη των συγκεκριμένων επιχειρήσεων από τη χρήση των επιχειρηματικών analytics περιλαμβάνουν: αύξηση της κερδοφορίας, μείωση του κόστους, βελτίωση της διαχείρισης των κινδύνων, βελτιστοποίηση των διαδικασιών, ταχύτερη λήψη αποφάσεων, αλλά και σημαντική βελτίωση στην επιχειρησιακή απόδοση.

Σε συνέχεια παρόμοιας έρευνας που διεξήχθη πριν από δύο χρόνια, φαίνεται πλέον πως η εφαρμογή των analytics είναι πλέον διάχυτη στις επιχειρήσεις ανά τον κόσμο. Σχεδόν το 97% των συμμετεχόντων δηλώνουν ότι οι επιχειρήσεις τους έχουν υιοθετήσει τα επιχειρηματικά analytics, σε σύγκριση με 90% το 2009.