Σε μια εποχή που τα δεδομένα και η πληροφορία αποτελούν από τα κορυφαία assets των επιχειρήσεων, τo Data Governance έρχεται να συμπληρώσει το κενό της διασφάλισης της ποιότητας και εντοπισμού των σωστών δεδομένων. Πώς το Data Governance αλλάζει το ρόλο του CIO στην επιχείρηση και πώς συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη εναρμόνιση του ΙΤ με την επιχειρηματική στρατηγική;

Η Kimberly Nevala, Director of Information Management – Best Practices της SAS Inc., μίλησε στο netweek για τα οφέλη και την αξιοποίηση του Data Governance από τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και σημείωσε μάλιστα ιδιαίτερα τη σημαντικότητά τους σε εποχές συγχωνεύσεων και εξαγορών.

netweek:Τι είναι το data governance και γιατί είναι  σημαντικό;
Kimberly Nevala: Οποιοσδήποτε οργανισμός στον κόσμο κρατάει δεδομένα για τους πελάτες, τα προϊόντα, τα οικονομικά στοιχεία, τους υπαλλήλους και το στοκ του. Χωρίς την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής στρατηγικής data governance για τη διαχείριση αυτής της πληροφορίας, οι οργανισμοί δεν μπορούν να πάρουν τις σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις, ώστε να παραμένουν ανταγωνιστικοί – και να αναπτυχθούν σε ένα αβέβαιο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Το data governance αποτελεί την πρακτική δημιουργίας σωστά διαχειριζόμενων και υψηλής ποιότητας εταιρικών δεδομένων, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν το υπόβαθρο για τη λήψη σωστών επιχειρηματικών αποφάσεων. Επιπλέον, μπορεί να απαλλάξει τον οργανισμό σας από τα αναξιόπιστα δεδομένα και να αναδείξει τις ευκαιρίες που προκύπτουν, όταν διαχειρίζεστε τα δεδομένα ως ένα στρατηγικό πλεονέκτημα, αναπτύσσοντας μεθοδολογίες και διαδικασίες που θα σας κάνουν να διαχειριστείτε καλύτερα τα δεδομένα σας, ως ένα στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο.

netweek: Πολλοί -και ειδικά οι CIOs- μπερδεύουν το data governance με το data management, ισχυριζόμενοι ότι ασχολούνται με αυτό από τη δεκαετία του ’80 και ’90. Ποιες είναι οι κυριότερες διαφορές ανάμεσα στα δύο παραπάνω και τι το νέο δίνει το data governance στους CIOs και στα διευθυντικά στελέχη;
Kimberly Nevala:
Σίγουρα, το data governance δεν είναι κάτι το καινούργια. Ιστορικά, ωστόσο, οι λύσεις data management έχουν εφαρμοστεί σε διακριτές, data-intensive περιπτώσεις, όπως τα CRM, ERP και τα BI/BW. Αυτή η αποσπασματική προσέγγιση έχει οδηγήσει πολλές εταιρείες σε πολλαπλές, συχνά επαναλαμβανόμενες, κατακερματισμένες ή αντικρουόμενες πρακτικές και εργαλεία data management.

Επιπρόσθετα, καθώς το data management αναγνωρίζεται (και πουλιέται) από το IT ως μια υποδομή επιχειρηματικής πρακτικής για επένδυση στους εταιρικούς πόρους,  οι δυνατότητες και οι πρακτικές που απαιτούνται για τη υποστήριξη αυτών των προσπαθειών έχουν κορεστεί. Στο σημερινό περιβάλλον, η ικανότητα της αποτελεσματικής ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας μπορεί να συσχετιστεί με την ικανότητα αποτελεσματικής εκμετάλλευσης των διαθέσιμων data  assets.

Ορίζουμε το data governance ως το οργανωτικό πλαίσιο και τα επιχειρησιακά καθοδηγούμενα δικαιώματα απόφασης για τα δεδομένα. Και το data management ως την τακτική εκτέλεσης και επιβολής των πολιτικών και στάνταρ του data governance. Εφόσον εκτελεστεί σωστά, το data governance εμπλέκει τα στελέχη του business και του IT  σε μια βιώσιμη προσέγγιση, και τα οδηγεί σε μια πραγματική διαχείριση των δεδομένων ως περιουσιακό στοιχείο, ως εξής:

• Συνδέοντας τις κρίσιμες επιχειρηματικές στρατηγικές και ενεργοποιώντας δυνατότητες διαχείρισης δεδομένων. • Παρέχοντας ένα μηχανισμό για τον εξορθολογισμό των σχετιζόμενων με τα δεδομένα ενεργειών (απόκτηση καθοδηγούμενη από τα δεδομένα, βελτίωση/ ποιότητα, MDM κ.λπ.),  με βάση την επιχειρηματική αξία και προτεραιότητες.

netweek: Στην παρουσίαση που κάνατε στο συνέδριο «Data Governance in the New Market Era» που έλαβε χώρα στην Αθήνα, δώσατε έμφαση στο σχεδιασμό της στρατηγικής του data governance. Γιατί αυτό είναι τόσο σημαντικό για μια επιχείρηση, ποια είναι τα πιο κοινά λάθη που γίνονται κατά αυτή τη διαδικασία και πώς μπορεί η SAS να τα αντιμετωπίσει;
Kimberly Nevala:
Πάρτε τυχαία ένα δείγμα από επιχειρηματικά στελέχη και Διευθυντές Πληροφορικής και ρωτήστε τους να σας πουν τι είναι το data governance. Να είστε προετοιμασμένοι ότι θα λάβετε μια πληθώρα από διαφορετικές απαντήσεις: Ιδιοκτησία επιχειρηματικών δεδομένων. Πολιτικές διαχείρισης δεδομένων. Ποιότητα δεδομένων. Διαχείριση των metadata και των master data. Ασφάλεια δεδομένων. Η λίστα είναι ατέρμονη…Προσθέστε σε αυτό το μείγμα τις αντικρουόμενες επιχειρηματικές προτεραιότητες και στόχους, τις ασαφείς ευθύνες, τα μετρήσιμα αποτελέσματα και τις κατεστημένες πολιτικές.

Γρήγορα γίνεται αντιληπτό γιατί τα προγράμματα data governance , χωρίς μια σωστή στρατηγική, ξεκινάνε με τυμπανοκρουσίες και καταλήγουν σε αποτυχία. Άπαξ και αποτύχεις μια φορά, δύσκολα θα σου δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία. Οι επιτυχημένοι οργανισμοί σχεδιάζουν και διαχειρίζονται συνειδητά το data governance ως πρόγραμμα. Αρχικά γίνεται ένα σαφές ξεκαθάρισμα των επιχειρηματικών στόχων και ζητημάτων, που το data governance θα κληθεί να αντιμετωπίσει. Μετά, αναγνωρίζεται το γεγονός ότι κάθε εταιρεία προβαίνει με διαφορετικό τρόπο στη λήψη των αποφάσεων. Δεν υπάρχει ένα προσχέδιο που να ταιριάζει σε όλες τις περιπτώσεις.

Ως εκ τούτου,  είναι σημαντικό να αξιολογείται η ξεχωριστή κουλτούρα και θέση κάθε εταιρείας. Αυτό προσφέρει σαφήνεια και σας επιτρέπει να εστιάσετε τις προσπάθειες σας σε μετρήσιμα αποτελέσματα και στη δημιουργία αξίας. Είναι πολύπλοκο. Αλλά δεν χρειάζεται να είναι. Η SAS διαθέτει δοκιμασμένο και αποδεδειγμένα λειτουργικό πλαίσιο και μεθοδολογία για να βοηθήσει τις εταιρείες σε αυτήν την κρίσιμη σχεδιαστική διαδικασία. Η προσέγγισή μας ευθυγραμμίζει το data governance με τις επιχειρηματικές στρατηγικές και ανάγκες, στρατολογεί τα κατάλληλα στελέχη και διευθετεί τις οργανωτικές, διαδικαστικές και εκτελεστικές δυνατότητες που απαιτούνται για μια μακροχρόνια επιτυχία.

netweek: Είτε πρόκειται για το data management, είτε για το data governance, είτε για την ποιότητα των δεδομένων, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις με την οποία έρχονται αντιμέτωπες οι επιχειρήσεις είναι το θέμα του ROI. Ποια είναι η θέση της SAS σε αυτό;
Kimberly Nevala:
Το «βρόμικο» μυστικό όσον αφορά τα δεδομένα είναι το συνοδευτικό κόστος που σχετίζεται με τη μη συστηματική προσέγγιση το data management. Δημοσιευμένες μελέτες, όπως και ανεπίσημα στοιχεία από τους πελάτες μας, αποκαλύπτουν ότι έως 40-60% των προσπαθειών που καταβάλλονται σε οποιοδήποτε project, μπορούν να αποδοθούν σε δραστηριότητες και προσπάθειες σχετιζόμενες με τα δεδομένα.

Σκεφτείτε το κόστος της μη συμμόρφωσης με τις αυξανόμενες απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών για διαφάνεια και ακεραιότητα των δεδομένων. Ή την αδυναμία άμεσης ανταπόκρισης στην ακόρεστη ζήτηση των επιχειρήσεων για νέα πληροφορία, συμπεριλαμβανομένων των big data και των operational (ή real-time) analytics. Έτσι, ενώ το data governance και management συχνά θεωρούνται ως «nice-to-have», υπάρχει ένα σημαντικό ROI, όσον αφορά την αποτελεσματική χρήση των πόρων (δεδομένα και άνθρωποι), μειώσεις στην προσπάθεια και στα κόστη του software και hardware, τα οποία σχετίζονται με την υποστήριξη των επαναλαμβανόμενων και περιττών υποδομών δεδομένων, βελτίωση της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς και την ασφάλεια κ.λπ.

Οι δύσκολοι οικονομικά καιροί απαιτούν καινοτομία. Μια περισσότερο συστηματική και συστημική προσέγγιση στα δεδομένα αποτελεί συχνά μια ευκαιρία που παραλείπεται. Αναγνωρίζοντας το αυτό, η SAS παρέχει μια ολιστική και ενσωματωμένη προσέγγιση στο data governance και management, ώστε να εξασφαλίσει στις εταιρείες ότι μπορούν, πραγματικά, να εξάγουν την αξία από τα δεδομένα τους σε όλα τα περιβάλλοντα: λειτουργικά και αναλυτικά.


netweek: Οσον αφορά στις συγχωνεύσεις και στις εξαγορές, ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που το data governance μπορεί να επιλύσει και πόσο αποτελεσματικά το πράττει αυτό;
Κimberly Nevala: Στις συγχωνεύσεις και εξαγορές το πρόβλημα είναι ότι έχεις δύο εταιρείες, με διαφορετικά σιλό δεδομένων, με διαφορετικά προϊόντα και πελάτες, με διαφορετικό software και λύσεις. Σε πολλές περιπτώσεις δεν γνωρίζουμε που βρίσκεται η πληροφορία, δεν ξέρουμε που είναι τα δεδομένα σε ένα συγκεκριμένο σύστημα, δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο και την ποιότητα της πληροφορίας. Το ζητούμενο είναι να ενσωματώσεις δύο διαφορετικά επιχειρηματικά περιβάλλοντα και να τα επανατοποθετήσεις σε ένα ενιαίο περιβάλλον.

Αυτό από μόνο του έχει μερικά ρίσκα, ενώ δεν είναι εύκολο να γίνει. Εδώ το data governance μπορεί να εντοπίσει πώς θα ενοποιηθούν αποτελεσματικά τα διαφορετικά σετ δεδομένων, αλλά και να προσφέρει πρακτικές, όπως η ποιότητα και ακεραιότητα των δεδομένων, βοηθώντας μας στο να καταλαβαίνουμε το περιεχόμενο των διαφορετικών σετ δεδομένων καθώς τα ενοποιούμε.

netweek: Καθώς προέρχεστε από την DataFlux, μια εταιρεία που αφομοιώνεται τώρα περισσότερο στην SAS, μπορείτε να μας πείτε για τα πλεονεκτήματα που έχει το SAS DataFlux;
Κimberly Nevala: Τα πλεονεκτήματα που φέρνει το SAS DataFlux είναι τα εξής:
• Data governance σε όλη την επιχείρηση: Υποστηρίζει τη συντήρηση και χρήση των χαρακτηριστικών των δεδομένων μέσω ενός κοινού μοντέλου, όπως και διεργασίες κεντροποιημένης συντήρησης και πρόσβασης. Επιπλέον, διασφαλίζει τη συνεχή συμμόρφωση με τους κανόνες και την ποιότητα.

• Web-based κονσόλα διαχείρισης. Επιτρέπει την αναζήτηση και απεικόνιση οντοτήτων, αλλά και τη δημιουργία, προσθήκη, τροποποίηση και διαχείριση οντοτήτων δεδομένων και ιεραρχιών. Ακόμα, προσφέρει τη λειτουργία data masking για τη διαχείριση της πρόσβασης στα χαρακτηριστικά περιεχομένου ανά ρόλο, επιτρέποντας μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες να δουν ευαίσθητα δεδομένα. Τέλος, υποστηρίζεται η διαχείριση metadata για οντότητες, χαρακτηριστικά και μετατροπές, ενώ οι δυνατότητες δυναμικών αναφορών σας επιτρέπουν να εντοπίσετε κρίσιμα μετρήσιμα μεγέθη, να παρακολουθήσετε την εξέλιξη της συμπεριφοράς των δεδομένων και να αποκτήσετε γνώσεις γι’ αυτά.

• Επικύρωση επιχειρηματικών κανόνων. Εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα ικανοποιούν τα οργανωτικά στάνταρ ποιότητας και επιχειρησιακών διεργασιών. Αναγνωρίζει και δημιουργεί προφίλ δεδομένων, ενώ επικυρώνει τα δεδομένα αναφοράς από οποιαδήποτε σύστημα προέρχονται.

• Γλωσσάριο επιχειρησιακών δεδομένων. Δημιουργεί και διαχειρίζεται ένα γλωσσάριο επιχειρησιακών όρων, μέσα από ένα, βασισμένο στο Web, interface. Εξερευνεί γραφικά, επιχειρησιακούς όρους και κατηγορίες. Απεικονίζει σχέσεις μεταξύ στοιχείων. Χρησιμοποιεί λογιστικούς ελέγχους για να εντοπίζει ποια δεδομένα άλλαξαν και ποιος τα άλλαξε. Αποθηκεύει και εφαρμόζει ορισμούς για τη καθοδήγηση όλων των διαδικασιών διαχείρισης των δεδομένων.

• Εντοπισμός σχέσεων. Αποκαλύπτει τις σχέσεις ανάμεσα σε πίνακες και βάσεις δεδομένων – και ανάμεσα σε διαφορετικές πηγές. Ανακαλύπτει και επικυρώνει μοτίβα και formats δεδομένων. Απεικονίζει τις σχέσεις ανάμεσα σε διαφορετικά στοιχεία δεδομένων.

• Εντοπισμός αποκλίσεων. Αναγνωρίζει τα δεδομένα που βρίσκονται εκτός προκαθορισμένων ορίων και προσφέρει διορατικότητα όσον αφορά την ακεραιότητα των πηγαίων δεδομένων. Προσφέρει ένα διαισθητικό περιβάλλον εργασίας για το χτίσιμο προσαρμόσιμων επιχειρησιακών κανόνων και τον εντοπισμό δεδομένων που δεν συμμορφώνονται με τα καθιερωμένα πρότυπα. Δημιουργεί συναγερμούς που ενεργοποιούνται όταν τα δεδομένα δεν συμμορφώνονται με προκαθορισμένες πολιτικές.

• Επικύρωση δεδομένων. Σχεδιάζει και επιβάλλει κανόνες για να καθορίσει αν τα δεδομένα βρίσκονται μέσα στα κατάλληλα όρια ελέγχου και πληρούν τους προκαθορισμένους επιχειρησιακούς κανόνες. Δημιουργεί data alerts ώστε να επιβεβαιώσει ότι τα δεδομένα συμμορφώνονται με εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές. Αναπτύσσει προσαρμόσιμους επιχειρησιακούς κανόνες για να επικυρώσει και να ελέγξει τις επιχειρησιακές διαδικασίες. Ενεργοποιεί την παρακολούθηση του enterprise governance, του ρίσκου και της συμμόρφωσης. Αναγνωρίζει την απρόβλεπτη διακύμανση. Επικυρώνει τα δεδομένα σε άλλα συστήματα πριν επιτρέψει τη συνέχιση μιας συναλλαγής. Αναγνωρίζει και διορθώνει τα προβληματικά δεδομένα πριν αυτά μπουν στα συστήματά σας
 


netweek: Από την εμπειρία σας, τι συμβουλές θα δίνατε στους οργανισμούς που θέλουν να εφαρμόσουν πρακτικές data governance;
Rolf Neuerburg:
Είναι σημαντικό να υπάρχει μια καλύτερη κατανόηση του ποιος διαχειρίζεται και σε ποιον ανήκουν τα δεδομένα. Αυτό είναι και το σημείο εκκίνησης. Τα δεδομένα και η διαχείρισή τους δεν αποτελούν σήμερα αυτονόητο ζήτημα του IT. Κατανάλωση δεδομένων σημαίνει ότι υπάρχει κάποιος στην άλλη άκρη της γραμμής που τα λαμβάνει και επωμίζεται τα ρίσκα τους.

Ετσι, το πρώτο πράγμα που απαιτείται, είναι να καταλάβει κανείς τι έχει να αντιμετωπίσει. Αυτός που καταναλώνει τα δεδομένα αποτελεί την πρώτη μας επαφή. Οπότε πρέπει να καταλάβουμε τη δουλειά του, πρέπει να αντιληφθούμε όλο το επιχειρηματικό του περιβάλλον και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα παρέχονται σε αυτόν σωστά, κατάλληλα επεξεργασμένα και ακριβώς όπως θα πρέπει να τα πάρει. Σε αρκετά εταιρικά περιβάλλοντα υπάρχει μια υποδομή από εφαρμογές και βάσεις δεδομένων που λειτουργεί αποτελεσματικά. Ωστόσο, αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Ξαφνικά, συνειδητοποιεί κανείς ότι κάτι δεν πάει καλά.

Αν και διαθέτει μια καλή εφαρμογή, έχει διαμορφώσει μια άρτια βάση δεδομένων, και έχει αναπτύξει ένα καλό μοντέλο, πάλι προκύπτουν προβλήματα. Το θέμα είναι σε αυτήν την περίπτωση να βρεις την αιτία που τα προκαλεί, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο εργαλείο (data governance). Αφού εξασφαλίσεις ότι μπορείς να μετρήσεις την ποιότητα των δεδομένων, στη συνέχεια μπορείς να τα διαχειριστείς αποτελεσματικότερα.

netweek: Ποια είναι η επιχειρηματική αξία που προσθέτει το data governance σε μια ασφαλιστική εταιρεία;
Rolf Neuerburg:
Στις ασφαλιστικές εταιρείες η προστιθέμενη αξία είναι ότι έχεις μια δομημένη προσέγγιση, όπου δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζεις τα προβλήματα σε καθημερινή βάση, αλλά όταν αυτά προκύπτουν. Αυτή η προσέγγιση σου επιτρέπει να συμπεριλάβεις την επιχειρηματική πλευρά, η οποία μπορεί να δώσει προτεραιότητα στα μεγαλύτερα προβλήματα. Μετά τον καθορισμό των προτεραιοτήτων αρχίζεις να συζητάς για το πώς μπορούν να επιλυθούν τα προβλήματα.

Η επίλυση γίνεται με βάση του τι είναι πιο σημαντικό και όχι με βάση αυτά που προκύπτουν σε καθημερινή βάση. Ο καθορισμός των προτεραιοτήτων γίνεται από το επιχειρηματικό κομμάτι και όχι από το IT, καθώς το τελευταίο δεν γνωρίζει τι είναι σημαντικό για μια εταιρεία. Δεν μπορεί, με άλλα λόγια, να δώσει απαντήσεις σε θέματα που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα. Εχοντας ένα σωστό data governance, σημαίνει ότι γνωρίζεις ακριβώς πού υπάρχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα και εστιάζεις σε αυτά.

netweek: Πώς επηρεάζει το data governance το Solvency II;
Rolf Neuerburg:
Το Solvency II και οι ρυθμιστικές αρχές έρχονται, επιτέλους, στις εταιρείες και τις εξετάζουν για να δουν αν αυτές μπορούν να εγγυηθούν την ποιότητα των δεδομένων και να διαχειριστούν τα ρίσκα. Aν μπορείς να αποδείξεις ότι μπορείς να το πετύχεις αυτό, τότε δεν έχεις κανένα θέμα. Ακόμα και σε μεταβαλλόμενες απαιτήσεις. Αν έχεις αναπτύξει το σωστό πλαίσιο και το αναπτύσσεις όπως πρέπει, μπορείς να απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις που θέτουν οι ρυθμιστικές αρχές. Αυτό σημαίνει ότι είσαι καλά προετοιμασμένος τόσο για τις τρέχουσες όσο και τις μελλοντικές απαιτήσεις που ενδέχεται να προκύψουν.

O ρόλος του data governance εδώ είναι η παροχή κινήτρου. Δεν είναι το data mining, δεν είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος. Ο ρόλος του είναι να διασφαλίζει ότι όλοι καταλαβαίνουν τη διαδικασία αξιοποίησης των data, ότι ο καθένας συνεισφέρει με ένα ευρύ τρόπο. Το data governance ελέγχει αυτή τη διαδικασία, την παρακινεί και αντιλαμβάνεται το τεχνικό της μέρος. Ελέγχει αν όλα είναι ρυθμισμένα σωστά και αν όλα γίνονται όπως πρέπει, όπως απαιτεί η οδηγία Solvency II.

netweek: Ποιες λύσεις της SAS χρησιμοποιείτε γι’ αυτό το σκοπό;
Rolf Neuerburg:
Χρησιμοποιούμε τα SAS DataFlux Data Management, SAS Data Quality και SAS Risk Management. H ποιότητα των δεδομένων είναι στο προσκήνιο και η SAS μας δίνει όλα τα εργαλεία που χρειαζόμαστε. Μας δίνει ένα κεντροποιημένο εργαλείο για να τα ελέγχουμε και να τα μετράμε όλα, μας δίνει μια ανώτερη διαχείριση και μας επιτρέπει, για πρώτη φορά, να δούμε και να αξιολογήσουμε την ποιότητα των δεδομένων. Οταν λέει κανείς ότι η ποιότητα των δεδομένων δεν είναι καλή, είναι δύσκολο να πει τι ακριβώς σημαίνει αυτό.

Η SAS μας έδωσε όλα εκείνα τα εργαλεία που χρειαζόμασταν για να κάνουμε ορατή την ποιότητα των δεδομένων, να μπορούμε να το σχηματοποιήσουμε αυτό και να καθορίσουμε ακριβώς το ποσοστό σφάλματος. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις μια ακριβή οπτική για την ποιότητα των δεδομένων σου, καθώς μπορεί να μπεις στην ουσία, μπορείς να μπεις στην «καρδιά» της πληροφορίας και να δεις τι δεν πάει καλά. Απαξ και εντοπίσεις τα λάθη στα δεδομένα, μπορείς να συζητήσεις το θέμα, τόσο με την επιχείρηση όσο και με το IT, και να αναλύσεις την αιτία που τα δημιουργεί. Μπαίνεις, δηλαδή, στην ουσία του data governance, η οποία είναι να εξαλείφει τις γενεσιουργές αιτίες των προβλημάτων στα δεδομένα σου. Με αυτόν τον τρόπο είσαι πλέον βέβαιος ότι αυτά τα προβλήματα δεν θα εμφανιστούν ξανά στο μέλλον.

netweek: Θα συνεργαστείτε με την SAS και με άλλον τρόπο;
Rolf Neuerburg:
Ναι, βέβαια. Η εμπειρία που αποκομίσαμε από τη συνεργασία μας με την SAS ήταν εξαιρετική. Από την τεχνική εκτέλεση, την επιχειρηματική σκοπιά και την πρόσθετη υποστήριξη που λαμβάναμε, όποτε και όταν την χρειαζόμασταν. Αυτό μας οδήγησε στο να χρησιμοποιήσουμε ένα πρόσθετο εργαλείο το οποίο ονομάζεται Master Data Management. Αυτό το εργαλείο προσθέτει μια επιπλέον αξία, με βάση τις αυξημένες απαιτήσεις που έχει η εταιρεία μας.

netweek: Πόσο σημαντική είναι η επίδραση του data governance, όσον αφορά στην υποστήριξη της λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων;
Rolf Neuerburg:
Η επιρροή του data governance στη λήψη αποφάσεων αποτελεί και την ουσία του. Μια ομάδα data governance πρέπει να συστήνει αλλαγές και βελτιώσεις σε μια διοικητική ομάδα, συστάσεις που οδηγούν τη διοικητική ομάδα σε αποφάσεις σχετικές με τις προτεραιότητες που πρέπει να δοθούν στις επιχειρηματικές λειτουργίες και στα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν πρώτα. Ετσι, θα μπορούσα να πω, ότι η διαδικασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων πυροδοτείται από την ομάδα του data governance.