Μέχρι πρόσφατα λίγοι γνώριζαν το όνομα της SAS καθώς και ότι η εταιρεία διέθετε παρουσία και στη χώρα μας. Τα τελευταία όμως χρόνια, η SAS Ελλάδος παρουσιάζει αλματώδη ανάπτυξη με την υλοποίηση σημαντικών καινοτόμων έργων σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κεντρικό σύνθημα “The Power to Know”, η ηγέτιδα πολυεθνική εταιρεία στο χώρο των Business Analytics και της επιχειρηματικής ευφυΐας έχει στόχο να μεταφέρει τη δύναμη της γνώσης και στη χώρα μας…

Ο Νίκος Πέππας, Γενικός Διευθυντής Ελλάδας & Κύπρου, η Ελπίδα Καλλία, Marketing Manager και ο Γρηγόρης Νάκος, Professional Services Manager της SAS Ελλάδος, αναλύουν την πορεία ανάπτυξης της εταιρείας στην Ελλάδα, δίνοντας έμφαση στην επιτυχή κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών μέσω των λύσεων Business Analytics και των υπηρεσιών υλοποίησης.

NetWeek: Πώς διαμορφώνεται η πορεία της SAS όλα αυτά τα χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ποιοι είναι οι στρατηγικοί σας στόχοι για τα επόμενα έτη;

Νίκος Πέππας: Η SAS ιδρύθηκε το 1976 και σήμερα έχει παρουσία σε παραπάνω από 110 χώρες σε όλη την υφήλιο. Στην Ελλάδα, η SAS δραστηριοποιείται από το 2000 με στόχο την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα σε λύσεις και τεχνολογίες Business Intelligence & Business Analytics. Η πορεία της SAS στην Ελλάδα, ειδικά την τελευταία τριετία, χαρακτηρίζεται από υψηλότατους ρυθμούς ανάπτυξης όσον αφορά τόσο τα οικονομικά μεγέθη όσο και το ανθρώπινο δυναμικό.

Στο διάστημα αυτό, η SAS Ελλάδος ανέλαβε την υλοποίηση σημαντικών καινοτόμων έργων σε Ελλάδα και Κύπρο και απέκτησε σημαντική παρουσία στον τραπεζικό και ασφαλιστικό τομέα, σε τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς καθώς και σε επιχειρήσεις του Δημοσίου. Παράλληλα στελεχώθηκε από έμπειρα στελέχη της αγοράς και υψηλού επιπέδου συμβούλους και αναλυτές επιτυγχάνοντας ευρύτερη εξωστρέφεια και παροχή άρτια επαγγελματικών τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Βασικός στόχος της SAS Ελλάδος στην επόμενη τριετία είναι η διατήρηση του υψηλού ρυθμού ανάπτυξης μέσω της επέκτασης της παρουσίας μας είτε απ’ ευθείας είτε μέσω των συνεργατών μας στις αγορές του χρηματοοικονομικού τομέα, των τηλεπικοινωνιών καθώς και των οργανισμών του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και η περαιτέρω ανάπτυξη σε στελεχιακό εξειδικευμένο δυναμικό.


NetWeek: Ο τομέας του Business Intelligence είναι εξαιρετικά ευρύς και καλύπτει ποικίλες ανάγκες μετατροπής των δεδομένων σε γνώση. Παράλληλα είναι ένας ιδιαίτερα κινητικός τομέας, καθώς οι περισσότεροι ‘pure ΒΙ players’ διεθνώς έχουν εξαγοραστεί από μεγάλους οργανισμούς ΙΤ. Ποια είναι η διαφοροποίηση της SAS στο έντονο αυτό ανταγωνιστικό πεδίο;

Νίκος Πέππας: Όπως σωστά επισημαίνετε, ο τομέας τoυ Business Intelligence -και ειδικότερα των Business Analytics- είναι ιδιαίτερα κινητικός τα τελευταία χρόνια, γεγονός που αποτυπώνεται και στον αριθμό εξαγορών, αποδεικνύοντας παράλληλα ότι πρόκειται για έναν τομέα με τεράστιο επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Και πώς να μην είναι άλλωστε, αφού οικονομικής κρίσης παρούσης, ολοένα και περισσότεροι οργανισμοί ανακαλύπτουν ότι το μυστικό, αρχικά της επιβίωσης και στη συνέχεια της επιτυχίας, «είναι κρυμμένο» στα δεδομένα.

Η τεχνολογία των analytics βοηθά ουσιαστικά τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να αντιληφθούν την αξία που βρίσκεται κρυμμένη στον ολοένα αυξανόμενο όγκο των δεδομένων. Πού βρίσκεται η διαφοροποίηση της SAS; Σε δύο σημεία: Πρώτον στο ότι, αντίθετα με τα σημεία των καιρών και των πολλών εξαγορών, η SAS εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά εύρωστη οικονομικά όντας η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία λογισμικού παγκοσμίως. Το γεγονός αυτό μεταφράζεται στο ότι η εταιρεία ετησίως επανεπενδύει το 25% του τζίρου σε Έρευνα και Ανάπτυξη όταν ο μέσος όρος της αγοράς κυμαίνεται στο 10%, εξασφαλίζοντας έτσι ότι οι πελάτες της θα συνεχίσουν να διαθέτουν λογισμικό και τεχνολογίες κορυφαίων δυνατοτήτων και επιδόσεων.

Ενώ άλλοι ανταγωνιστές μας προχωρούν σε εξαγορές για να καλύψουν τα προϊοντικά κενά τους ανταποκρινόμενοι καθυστερημένα στις νέες ανάγκες της αγοράς, η SAS επικεντρώνεται στην επίλυση περίπλοκων επιχειρησιακών προβλημάτων των πελατών της, στην ανάδειξη της επιχειρηματικής τους αξίας και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων μέσω του ολοκληρωμένου πλαισίου Επιχειρηματικής Ανάλυσης που διαθέτει και αξιολογείται ως το κορυφαίο παγκοσμίως από όλους σχεδόν τους ανεξάρτητους διεθνείς οίκους.

Το δεύτερο σημείο διαφοροποίησης, είναι ότι σε αντίθεση με τους ανταγωνιστές της που έχουν επιλέξει να διασπείρουν την προσοχή τους σε πολλές διαφορετικές δραστηριότητες και κυρίως σε transactional και operational περιβάλλοντα, η SAS παραμένει εστιασμένη αποκλειστικά στις λύσεις και τεχνολογίες Business Analytics & Business Intelligence. Και το ερώτημα που προκύπτει είναι: Πόσο διατεθειμένοι είναι οι πελάτες να θυσιάσουν την εστίαση, την εξειδίκευση και την καινοτομία για έναν προμηθευτή που, εκτός όλων των άλλων, παρεμπιπτόντως παρέχει KAI λύσεις Business Intelligence & Analytics;

Επιπλέον, η SAS, αξιοποιώντας την τριαντάχρονη και πλέον εμπειρία της στην ανάπτυξη στατιστικών και οικονομετρικών μοντέλων και εφαρμογών, σήμερα θεωρείται από ανεξάρτητους φορείς όπως η Gartner, IDC, Forrester, Yphise, κ.α. ότι διαθέτει παγκοσμίως τα πλέον εξελιγμένα εργαλεία για ανάλυση της πληροφορίας, δίνοντας τη δυνατότητα στον πελάτη όχι μόνο να ανακαλύψει τι, πότε και γιατί συνέβη ένα γεγονός αλλά πολύ περισσότερο να προβλέψει τι θα συμβεί, πότε και σε τι έκταση καθώς και το βέλτιστο αποτέλεσμα που θα μπορούσε να έχει.

Η SAS έχοντας εδώ και πολλά χρόνια επιλέξει τη στρατηγική προσέγγιση της αγοράς από τη σκοπιά της ολοκληρωμένης επιχειρηματικής λύσης, διαθέτει ένα υπέρπληρες οπλοστάσιο προηγμένων εφαρμογών που αφορούν στην ευφυή διαχείριση, μέτρηση και πρόβλεψη αποδοτικότητας, πιστωτικού και λειτουργικού κινδύνου, συμπεριφοράς πελατών, οικονομικών αποτελεσμάτων, πληροφοριακών συστημάτων, κανονιστικών πλαισίων, ασφάλειας πολιτών, κ.ά., προάγοντας τις αρχές της διαφάνειας και λογοδοσίας ενώ παράλληλα αξιοποιεί τον υψηλότατο βαθμό τεχνογνωσίας, εμπειρίας και εξειδίκευσης σε όλους τους τομείς της αγοράς (τραπεζικό, ασφαλιστικό, δημόσιο, τηλεπικοινωνίες, υγεία, βιομηχανία, μεταφορές, ενέργεια, κ.λπ.).

Συμπερασματικά, η SAS Ελλάδος, σε συνδυασμό με το δίκτυο συνεργατών της, παρέχει την πιο ολοκληρωμένη γκάμα λύσεων και τεχνολογιών Επιχειρηματικής Ευφυΐας και Ανάλυσης που υπάρχει διαθέσιμη σήμερα στην αγορά.


NetWeek: Πώς αποτυπώνονται τα παραπάνω στην πράξη και τι σημαίνει εν τέλει για τους πελάτες της SAS στην Ελλάδα η παραπάνω διαφοροποίηση;

Eλπίδα Καλλία: Οι λύσεις και τεχνολογίες της SAS, όντας ανοιχτής αρχιτεκτονικής, είναι συμβατές και συνεργάζονται με όλες τις δημοφιλείς transactional και operational βάσεις δεδομένων (SAP, MS SQL, DB/2, Oracle, My SQL, MS ACCESS, Ingress, κλπ) με αποτέλεσμα οι πελάτες μας αφ’ ενός να προστατεύουν την επένδυσή τους, να μην είναι αναγκασμένοι να «κλειδώσουν» σε έναν μόνο κατασκευαστή, να διατηρούν την ανεξαρτησία τους όσον αφορά στις τεχνολογικές υποδομές και αφ’ ετέρου να είναι σε θέση να αποκτήσουν αναλυτικές υποδομές κορυφαίων δυνατοτήτων και επιδόσεων της SAS.

Ως παράδειγμα θα αναφερθώ σε έναν βασικό τομέα που εμφανίζει μεγάλο ενδιαφέρον στην ελληνική αγορά και αφορά στην Ενοποίηση των Δεδομένων (Data Integration) με έμφαση στην Ποιότητά τους (Data Quality). Για το σκοπό αυτό, η εταιρεία διαθέτει τη λύση SAS Data Quality/DataFlux, μια από τις πλέον ολοκληρωμένες και διακεκριμένες στην αγορά, αφού έχει βραβευθεί από την Gartner ως κορυφαία επιλογή στο τεταρτημόριο των ηγετών του Μagic Quadrant, στην ετήσια μελέτη της για τα εργαλεία ποιότητας δεδομένων.

Πλέον στην νέα έκδοση η εν λόγω λύση διαθέτει πλήρως ενημερωμένο Ελληνικό λεξικό το οποίο ενσωματώνει και αντιμετωπίζει το σύνολο σχεδόν των ιδιαιτεροτήτων της Ελληνικής γλώσσας, καλύπτοντας έτσι τις ειδικές ανάγκες των μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών στη χώρα και των δυσκολιών που προκύπτουν από την ύπαρξη πολλών διαφορετικών και πεπαλαιωμένων συστημάτων. Μέσω της βραβευμένης, ολοκληρωμένης, τεχνολογικής της πλατφόρμας, η SAS επιτρέπει στους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις να αναλύουν, να βελτιώνουν και να ελέγχουν τα δεδομένα τους.

Συγκεκριμένα, με τις επιχειρηματικές λύσεις ποιότητας και ολοκλήρωσης δεδομένων της εταιρείας, οι οργανισμοί μπορούν με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο να δημιουργήσουν μια ενοποιημένη εικόνα για τους πελάτες, τα προϊόντα, τους προμηθευτές ή για οποιοδήποτε άλλο ενεργητικό αφορά σε εταιρικά δεδομένα, εξασφαλίζοντας παράλληλα ακριβέστερες αναλύσεις και προγνώσεις -και κατά συνέπεια πιο αποδοτικές εκστρατείες μάρκετινγκ, αποτελεσματικότερες διαδικασίες μείωσης λειτουργικών εξόδων, κ.λπ.

NetWeek: Εχοντας εξασφαλίσει την ενοποίηση των δεδομένων, πώς μπορεί μια επιχείρηση να οδηγηθεί στο λεγόμενο Business Performance Management;

Eλπίδα Καλλία: Η Διαχείριση της Απόδοσης (Performance Management), όρο τον οποίο η εταιρεία χρησιμοποιεί ως «προϊοντική ομπρέλα», αποτελείται από ένα συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων για: Financial Management budget & planning, Financial Consolidation, Activity-Based Management, Strategic Performance Management (scorecarding & strategy maps) και Profitability Management.

Στη SAS, η Διαχείριση της Απόδοσης αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο ένας οργανισμός χρησιμοποιεί τους πόρους του (ανθρώπινο δυναμικό, κεφάλαιο και τεχνολογικές υποδομές) για να επιτύχει τους συνολικούς του στόχους. Η πρόταση της εταιρείας στον τομέα της Διαχείρισης της Απόδοσης (SAS for Performance Management) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο λογισμικού και υπηρεσιών, που αποφασίζεται στο Business Analytics Framework της εταιρείας και βοηθά τα στελέχη να:

· εστιάσουν στη διαχείριση της απόδοσης του οργανισμού, στον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων και ευκαιριών και στη συνεπακόλουθη λήψη κατάλληλων/ βέλτιστων αποφάσεων.
· κατανοήσουν τους στρατηγικούς στόχους του οργανισμού με την οπτικοποίηση των σχέσεων αιτίου – αιτιατού μέσω διαγραμμάτων και στρατηγικών χαρτών.
· συντονίσουν τους διαθέσιμους πόρους με τη στρατηγική του οργανισμού.
· προσδιορίζουν και να θέτουν σε προτεραιότητα δράσεις και διαδικασίες.
· προσαρμόζονται στο διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον μέσω της έγκαιρης λήψης κατάλληλων αποφάσεων βασιζόμενοι σε ακριβή στοιχεία και δεδομένα.

Επιπλέον ιδιαίτερη σημασία στη συνολική διαχείριση της απόδοσης -και ειδικότερα στο θέμα της κερδοφορίας- διαδραματίζουν τα σύγχρονα συστήματα εξωλογιστικής κοστολόγησης που βασίζονται σε μεθοδολογίες Activity-Based Costing και επιτρέπουν τη μέτρηση και διαχείριση της κερδοφορίας και lifetime value των πελατών.


NetWeek: Αρα η πληροφορία που αποκτά μια επιχείρηση για τους πελάτες της, αποτελεί πλέον χρήσιμη γνώση…

Eλπίδα Καλλία: Ακριβώς! Η SAS διαθέτει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων Πελατειακής Ευφυΐας (SAS for Customer Intelligence), που παρέχει στα αρμόδια στελέχη τις απαραίτητες υποδομές και προηγμένα εργαλεία ανάλυσης για να αναπτύξουν μακροχρόνιες και επικερδείς σχέσεις με τους πελάτες τους και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα του στρατηγικού τους marketing.

NetWeek: Ενας τομέας που δείχνει να έχει ανάγκη για ισχυρές λύσεις ανάλυσης είναι οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί. Ποια είναι η εξειδίκευση της SAS στην Ελλάδα για την κάλυψη των αναγκών των οργανισμών αυτών;

Eλπίδα Καλλία: Η συμμόρφωση με τους διεθνείς ρυθμιστικούς κανονισμούς (Βασιλεία ΙΙ, Solvency II, κ.λπ.) αποτελεί μείζον θέμα που καθιστά ακόμα πιο επιτακτικές τις προκλήσεις διαχείρισης κινδύνου για τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς (τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες). Επιπλέον υπάρχουν πολλές επιχειρηματικές διαδικασίες που απαιτούν αποτελεσματική καταγραφή και ανάλυση των κινδύνων σε καθημερινή βάση, όπως η αξιολόγηση των πιστώσεων (credit scoring), η μοντελοποίηση/παρακολούθηση των εισπράξεων (collection modeling/monitoring), οι δανειακές αποδόσεις (loan performance), η πρόληψη/ανίχνευση ύποπτων οικονομικών συναλλαγών (fraud prevention/detection), κ.λπ.

Σημαντικός αριθμός χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και στην Κύπρο χρησιμοποιούν τις λύσεις και τεχνολογίες SAS for Risk Management στον τομέα διαχείρισης κινδύνων (πιστωτικός, λειτουργικός κίνδυνος και κίνδυνος αγοράς), στη συμμόρφωσή τους με τους διεθνείς ρυθμιστικούς κανόνες καθώς και στην αποτελεσματική καταγραφή και ανάλυση των κινδύνων σε πολλαπλές επιχειρηματικές διαδικασίες.

Eπίσης, πέρα από τον τομέα διαχείρισης κινδύνων, οι ολοκληρωμένες σουίτες εφαρμογών SAS Banking Intelligence Solutions & SAS Insurance Intelligence Solutions διαθέτουν πληθώρα λύσεων για τον τραπεζικό και τον ασφαλιστικό κλάδο, αντίστοιχα, που καλύπτουν τομείς όπως η τμηματοποίηση και η διατήρηση της πελατειακής βάσης, οι συμπληρωματικές (cross-sell) και οι αναβαθμιζόμενες (up-sell) πωλήσεις, η διαχείριση των προωθητικών εκστρατειών, ο προσδιορισμός ύποπτων συναλλαγών, η αξιολόγηση των ποσοστών των ασφαλίστρων, κ.λπ.

NetWeek: Για να μπορέσει μια εταιρεία να αποκομίσει το σύνολο των ωφελειών των λύσεων, ιδιαίτερα σημαντικές θεωρούνται οι υπηρεσίες που τις συνοδεύουν. Συχνά μάλιστα τα έργα αποτυγχάνουν ακριβώς για το λόγο της ανορθόδοξης υλοποίησής τους, σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών. Ποια είναι η τεχνογνωσία της SAS στις υπηρεσίες και πώς εξασφαλίζει την επιτυχία των έργων;

Γρηγόρης Νάκος: Παγκοσμίως, η SAS συγκεντρώνει εμπειρία χιλιάδων υλοποιήσεων με περισσότερα από 100.000 ανθρωποέτη στην παροχή λύσεων σε πάνω από 44.000 πελάτες. Μέσα από τη συλλογική εμπειρία της εταιρείας σε επιτυχημένα έργα, έχουν αναπτυχθεί αποδεδειγμένες μεθοδολογίες και χρονοδιαγράμματα για κάθε λύση της SAS. Οι συγκεκριμένες μεθοδολογίες και τα αναλυτικά χρονοδιαγράμματα αποτελούν τη βάση για την προσαρμογή και την εφαρμογή των ολοκληρωμένων λύσεων της SAS σε κάθε επιχείρηση με αποδεδειγμένη επιτυχία και αυξανόμενη επιχειρηματική αξία.

Τα κύρια σημεία στα οποία δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση για να εξασφαλίσουμε την επιτυχία των έργων που αναλαμβάνουμε στην περιοχή, είναι:
“Focus on Key Areas”: Η εστίαση σε βασικές περιοχές στις οποίες η SAS διαθέτει ολοκληρωμένες λύσεις που εύκολα μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες, απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες της τοπικής αγοράς. “Think Big. Start Small. Grow Quickly.”: Η εστίαση σε άμεσα και απτά αποτελέσματα διατηρώντας κατά νου μελλοντικές δυνατότητες. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων προτείνουμε σταδιακή υλοποίηση διασφαλίζοντας επαυξητικά οφέλη σε βάθος χρόνου.

Εκτός από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε για την υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων, χτίζουμε και μια σειρά από υπηρεσίες (packaged services) που στοχεύουν στην παράδοση γρήγορων αποτελεσμάτων και την εξασφάλιση της κάθε επένδυσης σε λογισμικό και υπηρεσίες.


NetWeek: Σε ποιο επίπεδο διαμορφώνεται αυτή η τεχνογνωσία της SAS τοπικά;

Γρηγόρης Νάκος: Η SAS διεθνώς αναγνωρίζεται για το επίπεδο και την προστιθέμενη αξία των υπηρεσιών που προσφέρει. Στόχος μας στην Ελλάδα και την Κύπρο είναι η καταξίωση ως ο πλέον αξιόπιστος συνεργάτης στην υλοποίηση και υποστήριξη τεχνολογικών και επιχειρησιακών λύσεων που αποφέρουν απτά αποτελέσματα και εξασφαλίζουν την επένδυση σε βάθος χρόνου. Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρέωσή μας να εξασφαλίζουμε την πλήρη ικανοποίηση κάθε πελάτη όσον αφορά στο λογισμικό και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

Σε αυτήν την κατεύθυνση, η ανάπτυξη τοπικής τεχνογνωσίας ακολουθεί τους άξονες που καθιερώνει την SAS διεθνώς. Στο τμήμα του Consulting, η τοπική ομάδα διαθέτει συμβούλους με πλούσια εμπειρία στη χρήση και αξιοποίηση των εργαλείων Data Integration και Reporting που συνθέτουν κάθε λύση της SAS. Διαθέτει επίσης εξειδικευμένο προσωπικό στον τομέα των Analytics που αποτελεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της SAS. Το τμήμα διαρκώς αναπτύσσεται και επεκτείνεται με ρυθμούς της τάξης του 50% τα τελευταία 3 χρόνια. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξέλιξη της τεχνογνωσίας και την εξειδίκευση συμβούλων σε συγκεκριμένες λύσεις Risk Intelligence, Customer Intelligence και Performance Management που απευθύνονται σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, ασφαλιστικές εταιρείες και εταιρείες Τηλεπικοινωνιών.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υλοποίησης σε λύσεις που δεν αποτελούν το επίκεντρο της παρουσίας και τοποθέτησης της SAS στην τοπική αγορά (όπως για παράδειγμα λύσεις που αφορούν σε εταιρείες λιανικού εμπορίου) παρέχονται σε στενή συνεργασία με τα Global Practices της SAS και επιλεγμένους συνεργάτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το τμήμα του Education αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στην αξιοποίηση των λύσεων της SAS από τους ίδιους τους οργανισμούς και κατ’ επέκταση στην διατήρηση, ανάπτυξη και επέκταση της παρουσίας της στην τοπική αγορά.

Για το σκοπό αυτό, διαμορφώθηκε το νέο εκπαιδευτικό κέντρο που εξυπηρετεί πλήρως τις αυξανόμενες ανάγκες εκπαίδευσης και κατάρτισης των πελατών και συνεργατών μας. Παράλληλα, υποστηρίζεται όλο και πιο ενεργά το διεθνές πρόγραμμα πιστοποίησης (SAS Global Certification Program). Η αυξανόμενη πελατειακή βάση στην Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και άλλες χώρες όπου δραστηριοποιούνται ελληνικές εταιρείες και υποστηρίζονται από το τοπικό γραφείο, απαιτεί οργανωμένη και ολοκληρωμένη υποστήριξη. Στοχεύοντας σε βελτιωμένα επίπεδα υποστήριξης δίνεται πλέον ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη και την προώθηση πακέτων Premium Support.

Πρόκειται για μια πιο δυναμική και ενεργή προσέγγιση και αποσκοπεί στην αυξημένη ικανοποίηση των τελικών χρηστών. Τέλος, και στα άμεσα πλάνα, εξετάζονται πιθανά πεδία δράσης όσον αφορά στην παροχή Managed Services σε συνεργασία με τοπικούς συνεργάτες αλλά και την ανάπτυξη Advisory Services σε συνεργασία με εταιρείες όπως η Ernst & Young, KPMG και PricewaterhouseCoopers.

NetWeek: κ. Πέππα, πώς οραματίζεστε τη SAS στην Ελλάδα;

Νίκος Πέππας: Το όραμα της εταιρείας συνάδει με τη ρήση του ιδιοκτήτη της SAS Dr. Jim Goodnight: “Θέλουμε να είμαστε η πρώτη επιλογή για μια επιχείρηση που θέλει να λύσει τα προβλήματά της, αφού διαθέτουμε ό,τι απαιτείται για να επιτύχουμε κάτι τέτοιο: απαράμιλλες αναλυτικές δυνατότητες, βαθιά γνώση της αγοράς, ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο εγκατεστημένων λύσεων και την ικανότητα να καινοτομούμε…”.