Η SAS παρουσιάζει την επόμενη γενιά του SAS Risk Management for Banking, μια ολοκληρωμένη λύση για τη διαχείριση κινδύνων στον τραπεζικό τομέα.

Χρησιμοποιώντας τη λύση SAS Risk Management for Banking, η οποία περιλαμβάνει διαχείριση δεδομένων, προηγμένη ανάλυση και υποβολή αναφορών, οι τραπεζικοί οργανισμοί μπορούν να μετρήσουν την έκθεση και τον κίνδυνο για όλους τους τύπους των κινδύνων και τα βιβλία των επιχειρήσεων, καθώς και να διανείμουν κίνητρα για τη βελτιστοποίηση των αποδόσεων που ρυθμίζονται με βάση τον κίνδυνο.

H λύση SAS Risk Management for Banking περιλαμβάνει τέσσερις ολοκληρωμένες εφαρμογές: α) SAS Asset and Liability Management for Banking, β) SAS Credit Risk for Banking, γ) SAS Market Risk for Banking και δ) SAS Firmwide Risk for Banking,