Η Τεχνητή Νοημοσύνη σε συνδυασμό με τα προηγμένα analytics είναι το μέλλον της επιχειρηματικότητας!

Tα data και το machine learning οδηγούν στον παράδεισο
Πριν από λίγους μήνες η SAS έτρεξε σε παγκόσμια κλίμακα την έρευνα με τίτλο Paradise Found, μέσα από την οποία καθορίστηκε ποιο μέρος της γης αποτελεί τον «παράδεισο» για να ζει και να εργάζεται κάποιος. Πρόκειται για μια έρευνα που διεξήχθη με πρωτοποριακό τρόπο, καθώς για πρώτη φορά δεν ακολουθήθηκαν προκαθορισμένα κριτήρια και η συμβατική διαδικασία διεξαγωγής ερευνών, αλλά αντίθετα επεξεργάστηκε τεράστιος όγκος big data. Τα κριτήρια που διαμόρφωσαν το αποτέλεσμα προέκυψαν μέσα από την εξερεύνηση και εφαρμογή machine learning αλγορίθμων και προηγμένων analytics, τα οποία επέτρεψαν στη SAS να αναλύσει σωρούς δεδομένων και να καταλήξει στο τελικό αποτέλεσμα. Αφού ανέλυσαν πρώτα 5 εκ. data points από 1.124 διαφορετικές πηγές (έρευνες, social media όπως το twitter και το tripadvisor, δεδομένα από διεθνείς οργανισμούς όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, η UNESCO, το WTOI και η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και geodata από υπηρεσίες όπως το Google Places και το Open Street Map) προκειμένου να συγκρίνουν 148.233 πόλεις σε 193 χώρες κατέληξαν πως η καλύτερη πόλη για να ζήσει κανείς είναι το West Perth στη Δυτική Αυστραλία.

«Το Paradise Found είναι ένα ερευνητικό project βασισμένο καθαρά στα δεδομένα και στην ανάλυσή τους. Στόχος του είναι η ανάδειξη των απεριόριστων δυνατοτήτων τεχνολογιών όπως των advanced analytics και του machine learning. Επεξεργαστήκαμε όλα τα διαθέσιμα δεδομένα και στη συνέχεια αφήσαμε τους αλγόριθμους machine learning να καθορίσουν ποια κριτήρια είναι τα πιο σημαντικά. Σε αυτή την περίπτωση τα data πραγματικά μιλούν από μόνα τους», αναφέρει ο κ. Νίκος Πέππας, Γενικός Διευθυντής της SAS Ελλάδας και Ανατολικής Ευρώπης.

Αξιοποίηση καινοτόμων λύσεων analytics
Το πιο κρίσιμο στάδιο του project ήταν η συλλογή και ο συνδυασμός όλων αυτών των δομημένων και αδόμητων data. Γι’ αυτό το σκοπό, αξιοποιήθηκε η λύση SAS Data Management ενώ η περαιτέρω επεξεργασία και ανάλυση των data πραγματοποιήθηκε με την χρήση των λύσεων SAS Visual Data Mining και SAS Visual Analytics, καθώς και των αλγορίθμων Machine Learning που έχει αναπτύξει η εταιρεία. Μέσω αυτής της διαδικασίας προέκυψαν 69 κριτήρια και στη συνέχεια καθορίστηκαν 8 βασικές κατηγορίες: “Εκπαίδευση και Καριέρα”, “Οικογένεια”, “Κουλτούρα”, “Φύση και Περιβάλλον”, “Ασφάλεια και Υποδομές”, “Κόστος Ζωής”, “Εστιατόρια και Καταστήματα” και “Υγεία”. Η έρευνα ανέδειξε επιπρόσθετα χαρακτηριστικά που θα ήταν σχεδόν αδύνατο να αποκαλυφθούν με άλλη μέθοδο έρευνας. Για παράδειγμα, το (ανύπαρκτο) κόστος των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και το (εντυπωσιακό) ποσοστό της έκτασης πρασίνου που αντιστοιχεί σε κάθε κάτοικο του West Perth (βλ. Παράρτημα 1).

«Το Paradise Found αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα των δυνατοτήτων των Advanced Analytics και του Machine Learning. Στην ουσία ανακαλύπτουν μοτίβα μέσα στα data από μία εντελώς αντικειμενική οπτική γωνία. Φυσικά είναι όμορφο να γνωρίζεις που βρίσκεται το πιο παραδεισένιο μέρος στη γη να ζει κανείς, αλλά πιο σημαντικό είναι να γνωρίζεις τις εφαρμογές που έχουν τα analytics στον επιχειρηματικό κόσμο και το business. Το συγκεκριμένο παράδειγμα αποτελεί ένα ουσιαστικό και αποδοτικό εργαλείο για να ανακαλύπτεις νέες ευκαιρίες και νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Είναι μόλις ένα παράδειγμα (από τα άπειρα), αλλά η επανάληψή του -για διαφορετικούς σκοπούς- δημιουργεί αποτελεσματική εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence – AI)», συμπληρώνει ο κ. Πέππας.

Η καινοτομία της SAS καθοριστική στην εξέλιξη της AI
Το concept της Τεχνητής Νοημοσύνης ταξιδεύει πίσω στον χρόνο μέχρι την αρχαία Ελλάδα, όταν ο Αριστοτέλης περιγράφει για πρώτη φορά τον συλλογισμό, την μέθοδο της επίσημης μηχανικής σκέψης (βλ. παράρτημα 2). Λίγοι όμως γνωρίζουν την άρρηκτη σύνδεση της με την εξέλιξη της τεχνολογίας της SAS. Ο κ. Πέππας γυρίζει πίσω στον χρόνο λέγοντας ότι «η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχισε -στην ουσία- να αναπτύσσεται στη δεκαετία του 1960 γύρω από την ιδέα ότι μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε τις έξυπνες ανθρώπινες συμπεριφορές ως μια ακολουθία λογικών κανόνων, που μεταγράφονται σε αλγόριθμους, τους οποίους οι μηχανές θα μπορούσαν να ακολουθήσουν για να εμφανίσουν και εκείνες μία “έξυπνη” συμπεριφορά. Όμως, κατά τη διάρκεια των 80s και 90s, η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης παγώνει για δύο κυρίως λόγους. Αφενός απαιτείται μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ που δεν είναι διαθέσιμη και αφετέρου έρευνα στις νευροεπιστήμες καταδεικνύει ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος δουλεύει με διαφορετικό τρόπο, από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί. Απαιτείται, λοιπόν, ένας καταλύτης που θα δώσει μία νέα ώθηση στην εξέλιξή της».

Αυτή την ώθηση θα την δώσει η SAS στις αρχές του αιώνα. Η καινοτομία που αναπτύσσει η εταιρεία όλα τα προηγούμενα χρόνια πάνω στο machine learning και τα advanced analytics είναι εκείνος ο συνδυασμός χαρακτηριστικών που αναζητούσε η AI για να πραγματοποιήσει το άλμα προς την data-driven εποχή της. «Το νέο κύμα AI, το οποίο είναι αυτό που βιώνουμε σήμερα, προέκυψε αφενός από αλγόριθμους που επιτρέπουν στις μηχανές να μάθουν και αφετέρου από τη μεγάλη ποσότητα δεδομένων που παράγονται από την ανάπτυξη του ψηφιακού κόσμου, δηλαδή από εμάς, τους ανθρώπους. Αυτές είναι τεχνολογίες που ανέπτυσσε η SAS από την ήμερα της ιδρύσεώς της και γι’ αυτό σήμερα θεωρείται η κορυφαία εταιρεία στον κόσμο σε αυτό τον τομέα», λέει ο κ. Πέππας.


Το AI τροφοδοτεί την Οικονομία των Analytics
Ο όρος «Οικονομία των Analytics» είναι ο εύστοχος χαρακτηρισμός που έχει δώσει η SAS για να περιγράψει την data economy που έχει δημιουργήσει η ραγδαία αύξηση των δεδομένων τα τελευταία χρόνια. Ο ορισμός που η SAS δίνει στον όρο “Analytics Economy” είναι: Δεδομένα + Analytics + Συνεργασία. «Στην οικονομία των Analytics συναλλασσόμαστε με νόμισμα μας τα δεδομένα και την αξία που μπορεί να εξαχθεί μέσα από αυτά. Σε αυτή την οικονομία τα δεδομένα μετατρέπονται σε χρήσιμες πληροφορίες. Μέσα από την ταχεία και συνεχιζόμενη συλλογή πληροφοριών οι οργανισμοί επισπεύδουν τη διαδικασία του “innovation” και του “disruption”», αναφέρει ο κ. Πέππας.

Στο πλαίσιο της οικονομίας των Analytics, η μία πληροφορία οδηγεί στην επόμενη και η αξία των πληροφοριών αθροίζεται και μεγαλώνει όπως ακριβώς οι τόκοι σε ένα λογαριασμό ταμιευτηρίου. «Οι οικονομίες χτίζονται πάνω σε αξίες, και η αξία των Analytics βρίσκεται σε νέες ευκαιρίες που δημιουργεί ο “εκδημοκρατισμός” τους», τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Πέππας. Και συνεχίζει λέγοντας, «αυτή είναι η τάση μέσω της οποίας ο καθένας από εμάς γίνεται, όλο και περισσότερο, πιο συνειδητοποιημένος σε σχέση με τη σωστή αξιοποίηση πληροφοριών και δεδομένων προς λήψη σωστών και πιο ενημερωμένων αποφάσεων. Είναι η τάση που δημιουργεί άτομα με ανεπτυγμένη την «αναλυτική σκέψη», που κατανοούν την αξία των Analytics και είναι έτοιμα να αξιοποιήσουν αναλυτικές διαδικασίες για πιο σωστό “decision making”».

Η Οικονομία των Analytics τροφοδοτείται από την τεχνολογία και μάλιστα στην πιο προηγμένη μορφή της, με την Τεχνητή Νοημοσύνη, το Machine Learning και τα Advanced Analytics να είναι οι κυριότεροι εκφραστές της. Ποια είναι όμως η αξία που προσφέρουν στις επιχειρήσεις; «Η Τεχνητή Νοημοσύνη μετασχηματίζει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις (σε όλους τους κλάδους) και οι επαγγελματίες επικοινωνούν και παρέχουν υπηρεσίες στους πελάτες τους. Θα σας δώσω ορισμένα παραδείγματα: έχει την ικανότητα να προβλέπει με τεράστια ακρίβεια το ποσοστό αποσκίρτησης (churn) των πελατών ή να προβλέπει την πιθανότητα επιτυχούς κλεισίματος (ή μη) μιας συμφωνίας. Μπορεί να προβλέπει τον αριθμό των ασθενών που θα χρειαστεί να νοσηλευθούν σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Να προβλέπει την πιθανότητα να πατήσει κάποιος πάνω στο banner μίας online διαφήμισης, τον όγκο εισερχομένων κλήσεων που θα δεχθεί το τηλεφωνικό κέντρο σε μία περίοδο κρίσης, την χρήση ενέργειας στο δίκτυο ενός παρόχου, την ενδεχόμενη απάτη σε συναλλαγές πιστωτικών καρτών, το pricing των αυτοκινήτων βάσει των χαρακτηριστικών τους, την καταναλωτική ζήτηση ενός προϊόντος και τα διαθέσιμα αποθέματα, την πιθανότητα ένας ασθενής να αγοράσει ασφαλιστήριο υγείας κ.ο.κ. Πραγματικά η λίστα είναι ατέλειωτη και συνεχίζεται στον αθλητισμό, στην παραγωγή, στις μεταφορές, στο λιανικό εμπόριο, στη ναυτιλία. Παντού».

Game changer η νέα λύση SAS Open Platform Analytics
Η καινοτομία, που είναι το βασικό συστατικό του DNA της SAS, οδήγησε την εταιρεία στο λανσάρισμα μίας νέας πρωτοποριακής λύσης, η οποία δίνει ελευθερία και ευελιξία σε επιχειρήσεις και στελέχη να έχουν πρόσβαση σε Advanced Analytics και AI μέσα από οποιαδήποτε interface και γλώσσα προγραμματισμού. Kατά συνέπεια δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης όλων των δεξιοτήτων των ανθρώπων ενός οργανισμού.

Πριν από λίγους μήνες, η SAS Ελλάδας και Ανατολικής Ευρώπης παρουσίασε σε εκδήλωση την λύση SAS Open Analytics Platform, η οποία ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της Οικονομίας των Analytics. «Πρόκειται πραγματικά για μία επαναστατική τεχνολογική λύση», δηλώνει ο κ. Πέππας. «Αφενός γιατί ενσωματώνει τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία πιστεύουμε πως είναι το μέλλον της επιχειρηματικότητας. Η εταιρεία, με την Open Analytics Platform, παρέχει πλέον μια πλατφόρμα που καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής των analytics – από τη διαχείριση δεδομένων έως και τη λήψη αποφάσεων. Δίνει -με απλό, κατανοητό και οπτικοποιημένο τρόπο και σε πραγματικό χρόνο- την αληθινή εικόνα της επιχείρησης στους επικεφαλείς των τμημάτων, επιτρέποντας να λαμβάνουν κρίσιμες επιχειρηματικές -τόσο τακτικές όσο και αναλυτικές- αποφάσεις», περιγράφει για τη νέα λύση ο κ. Πέππας.

Και συνεχίζει λέγοντας ότι «αφετέρου συνδυάζει -με απόλυτα συνεκτικό τρόπο- τη δύναμη των προαναφερθέντων τεχνολογιών με εκείνη των αντίστοιχων τεχνολογιών ανοικτού κώδικα. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε στελέχη και επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες από interfaces και γλώσσες προγραμματισμού της δικής τους επιλογής και να ενοποιούν διαφορετικά εργαλεία analytics σε ένα βελτιωμένο και συνεργατικό περιβάλλον που προωθεί την παραγωγικότητα, την επιχειρηματική ευελιξία και την αποτελεσματικότητα. Θεωρούμε την SAS Open Analytics Platform ως την κορυφαία λύση ψηφιακού μετασχηματισμού που υπάρχει σήμερα στην παγκόσμια αγορά».


Ακόμα περισσότερο ευφυείς οι λύσεις της SAS
Η ενσωμάτωση των παραπάνω τεχνολογιών κάνει ακόμα πιο ευφυείς τις νέες και υπάρχουσες λύσεις της εταιρείας που διαθέτει στους τομείς του Customer Intelligence, του Business Intelligence, των Visual Analytics και του Fraud. Για παράδειγμα, στον τομέα του Customer Intelligence όπου η AI συμβάλλει στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης εικόνας του πελάτη με χρήση machine learning για αυτοματοποιημένη ανάλυση αδόμητων κειμένων (παράπονα πελατων, σχόλια από social media κλπ.), με στόχο την αναγνώριση των θεμάτων που απασχολούν τον πελάτη, καθώς επίσης και των συναισθημάτων του απέναντι στην εταιρεία με την οποία συναλλάσσεται. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η καταπολέμηση της απάτης. Όπως σημειώνει ο κ. Πέππας, «η SAS διαθέτει την κορυφαία λύση, μέσω της οποίας επιχειρεί να ενισχύσει την ευφυΐα του οργανισμού αναφορικά με την ασφάλεια, αλλά και την αποτροπή φαινομένων και επιθέσεων που σχετίζονται με την απάτη. Προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις ανά κλάδο και συγκεκριμένα για το Banking Fraud τις λύσεις Transactional Monitoring, Payment & Card Fraud, Anti-Money Laundering, για το Ιnsurance Fraud διαθέτουμε τη λύση Claims Fraud, ενώ παρέχουμε τη λύση Procurement Fraud για το manufacturing, τον κλάδο της Ενέργειας και φυσικά το λιανεμπόριο».

Δεν είναι μόνο η τεχνολογία “έξυπνη” στην SAS
Αρκετοί είναι εκείνοι που ανησυχούν πως σε λίγα χρόνια η Τεχνητή Νοημοσύνη και τα Analytics θα λαμβάνουν όλες τις κρίσιμες επιχειρηματικές αποφάσεις και θα περιοριστεί σημαντικά (έως θα εξαλειφθεί) ο ανθρώπινος παράγοντας. «Υπάρχουν ορισμένα πράγματα στη λειτουργία ενός οργανισμού που δεν νομίζω ότι θα αλλάξουν όσο και αν δυναμώσει και εξελιχθεί η σημερινή τεχνολογία για παράδειγμα η σύλληψη και υλοποίηση ενός συναρπαστικού οράματος το οποίο θα προσελκύσει νέα ταλέντα, πελάτες και stakeholders που θα επενδύσουν σε αυτό αποτελεί μία βαθιά ανθρώπινη αρετή που δεν μπορεί να αντιγραφεί από την τεχνολογία. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η διαχείριση της εταιρικής κουλτούρας που δημιουργείς προκειμένου να γίνει πραγματικότητα το όραμα που έχεις θέσει εξ αρχής. Αποτελεί επίσης μία ανθρώπινη δεξιότητα. Οι ηγέτες που είναι καλοί σε τέτοιου είδους δεξιότητες θα γίνονται όλο και πιο πολύτιμοι όσο εξελίσσεται η τεχνολογία», απαντάει με καθησυχαστικό ύφος ο άνθρωπος που ηγείται της SAS Ελλάδας και Ανατολικής Ευρώπης εδώ και 12 συναπτά έτη.

Ο κ. Πέππας γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει ηγεσία. Καθοδηγεί την εταιρεία με επιτυχία καταγράφοντας διψήφια ποσοστά ανάπτυξης κάθε έτος. Ξεκίνησε το 2000 έχοντας υπό την ευθύνη του την ανάπτυξη της εταιρείας στην Ελλάδα και σήμερα η SAS Ελλάδας έχει το μεγαλύτερο regional ρόλο αφού είναι υπεύθυνη για έξι συνολικά χώρες σε μία ευρύτερη περιοχή που ονομάζεται Ελλάδα και Ανατολική Ευρώπη (Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία και Ουκρανία). Αυτή είναι μία τεράστια επιτυχία τόσο για την SAS όσο και για την Ελλάδα αφού μία ελληνική εταιρεία κατορθώνει να αριστεύει στους τομείς του management και να γίνεται παγκόσμιο παράδειγμα προς μίμηση. Ο κ. Πέππας και η υπόλοιπη ομάδα ανθρώπων της SAS Ελλάδας έχουν υιοθετήσει εδώ και χρόνια μία βαθιά πελατοκεντρική νοοτροπία και γνωρίζουν άριστα πως να ικανοποιούν τον εσωτερικό και εξωτερικό πελάτη αφού η εταιρεία κατατάσσεται κάθε χρόνο στις εταιρείες με τα Καλύτερα Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Ελλάδα (Best Place to Work Companies in Greece) και καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό διατήρησης πελατών παγκοσμίως με ποσοστό 99,8%. Μάλιστα, το νέο re-organization της εταιρείας, επιτρέπει να παρέχει στους πελάτες της τους καλύτερους ειδικούς τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Όπως αναφέρει ο ίδιος, «οι λύσεις τεχνολογίας και τα αντίστοιχα εργαλεία -όσο εξελιγμένα και αν είναι- δεν αρκούν από μόνα τους για να φέρουν την επιτυχία. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η κουλτούρα που διαθέτει η επιχείρηση στην υιοθέτηση και αφομοίωση της τεχνολογίας από το ανθρώπινο δυναμικό της. Τα προηγμένης ευφυίας analytics χρειάζονται management commitment για τη διάδοσή τους σε όλα τα εταιρικά τμήματα. Χρειάζονται managers που να μην αντιμετωπίζουν την τεχνολογία ως εμπόδιο αλλά να την βλέπουν ως ευκαιρία για ανάπτυξη και απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Ο συνδυασμός ανθρώπινης ευφυίας και τεχνητής νοημοσύνης είναι ο οδηγός για την επιτυχία στην Οικονομία των Analytics».

Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία επενδύει ανελλιπώς στην εκπαίδευση και στη διαρκή επιμόρφωση των ανθρώπων της προκειμένου να αναπτύξουν τις ηγετικές και οργανωτικές ικανότητες που πρέπει να διαθέτουν ως απόρροια των νέων, περισσότερο απαιτητικών, αναγκών που διαμορφώνουν οι σημερινές συνθήκες. Άλλωστε, όραμα της είναι η δημιουργία μιας νέας γενιάς επαγγελματιών στο χώρο του AI, θεωρώντας ότι τα data αποτελούν ένα τομέα με εξαιρετικές προοπτικές στο χώρο της απασχόλησης, ακόμα και σε συνθήκες οικονομικής κρίσης.

Μία τελευταία ερώτηση: «Κ. Πέππα, να υποθέσω πως έχετε βρει τον προσωπικό σας παράδεισο στην SAS;».
Ακολουθούν πολλά χαμόγελα!

*Βρείτε τον δικό σας παράδεισο στο ακόλουθο link: http://www.paradise-configurator.com/