Ήδη η SAS έκανε το πρώτο σημαντικό βήμα σε συνεργασία με την Software Group, στη Βουλγαρία όπου μέσω της πλατφόρμας COV.ID οι δύο εταιρείες ξεκίνησαν να συνεργάζονται με την βουλγαρική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19.

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα επεξεργάζεται τα δεδομένα με έδομημένο και ασφαλή τρόπο, παρέχοντας στους αρμόδιους κυβερνητικούς οργανισμούς χρήσιμες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, ενώ εκτιμάται ότι μπορεί να διαδραματίζει δραστικό ρόλο στον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

Τα βασικά στοιχεία της πλατφόρμας που δημιούργησε η Software Group
Το COV.ID, δημιούργησε η Software Group με σκοπό να οργανώσει χωροταξικά και επιστημονικά τη συλλογή και την ψηφιοποίηση προσωπικών και ιατρικών δεδομένων των αρμόδιων αρχών πρώτης γραμμής, που εργάζονται για την αντιμετώπιση περιστατικών νόσου COVID-19. Απευθύνεται σε περιφερειακά κέντρα υγείας, συνοριοφυλακή, υπουργείο Εσωτερικών και Υγείας, μεμονωμένους επαγγελματίες – γιατρούς και λοιπό υγειονομικό προσωπικό – καθώς και σε δομές υγείας πρώτης γραμμής – νοσοκομεία, εργαστήρια ανάλυσης – και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης (δήμους).

Με την βοήθεια της COV.ID τα κωδικοποιημένα δεδομένα επεξεργάζονται με ασφάλεια διαβαθμισμένης πρόσβασής και δίνουν χρήσιμα και κρίσιμα συμπεράσματα με χρήση επιδημιολογικών μοντέλων και αλγοριθμων AI (Artificial Intelligence) για την ευμετάβλητη σε πραγματικό χρόνο κατάσταση στις κυβερνητικές υπηρεσίες που έχουν επιφορτιστεί το έργο αντιμετώπισης του κορονοϊού.

Οι τομείς στους οποίους μπορεί να ενισχύσει τη βουλγαρική κυβέρνηση κατά του κορονοϊού

  • δημιουργία πρότυπων σεναρίων που συνδέονται με την πανδημία,
  • βελτιστοποίηση κατανομής των πόρων (ανθρώπινων, υλικών και οικονομικών),
  • έλεγχο και προληπτικά μέτρα για την εξάπλωση του ιού, και
  • πλήρη ανάλυση της διαδικασίας και σχετικής έκβασης περίθαλψης των ασθενών με COVID-19