Δεν είστε αναλυτής, αλλά χρειάζεστε την κρίσιμη πληροφορία πάντα διαθέσιμη; Είστε αναλυτής και θέλετε να αναλύσετε δισεκατομμύρια γραμμές δεδομένων, σε ελάχιστα δευτερόλεπτα; Σας λείπουν οι εξειδικευμένες ΙΤ δεξιότητες, αλλά θέλετε να έχετε πρόσβαση στη γνώση οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε; Επιθυμείτε τα δεδομένα να παρουσιάζονται με τα πιο ενδεικτικά γραφήματα; H λύση SAS Visual Analytics έχει τις απαντήσεις.

Με τη λύση SAS Visual Analytics, τα στελέχη των επιχειρήσεων έχουν τη δυνατότητα να έχουν στα χέρια τους, σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, μέσα από ένα εξαιρετικό οπτικό και εύχρηστο περιβάλλον, στο Internet, στο iPad, αλλά και σε Android tablets!

Οι σημερινές ανάγκες των στελεχών
Oι σύγχρονοι οργανισμοί και επιχειρήσεις συλλέγουν τεράστιες ποσότητες δεδομένων, στις οποίες οι παραδοσιακές αρχιτεκτονικές και οι υπάρχουσες υποδομές συνήθως αδυνατούν να εκτελέσουν γρήγορες, ταυτόχρονες αναλυτικές επεξεργασίες σε Big Data. Σε αυτό τον «κυκεώνα» δεδομένων, οι Διευθύνσεις ΙΤ επιβαρύνονται με ολοένα αυξανόμενα αιτήματα για επεξεργασία δεδομένων, ad hoc αναλύσεις και αναφορές.

Παράλληλα, τα διοικητικά στελέχη απογοητεύονται καθώς – αν και θεωρούν ότι μπορούν να έχουν γρήγορα στα χέρια τους τις εξειδικευμένες αναφορές και απαντήσεις σε βασικές ερωτήσεις που επιθυμούν – ανακαλύπτουν ότι η διαδικασία είναι χρονοβόρα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και αδύνατη. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ολοένα και περισσότερο χρειάζονται την πληροφορία οπουδήποτε κι αν βρίσκονται, είτε μέσω του Internet, είτε μέσω tablets ή smartphones.

Η απάντηση της λύσης SAS Visual Analytics
Η SAS Visual Analytics είναι μια λύση υψηλής απόδοσης που συνδυάζει ισχυρή in-memory τεχνολογία και ένα εύχρηστο, δυναμικό περιβάλλον λειτουργίας, επιτρέποντας σε όλους τους χρήστες – ανεξάρτητα από την τεχνογνωσία τους – να εξερευνούν οπτικά μεγάλα δεδομένα ανεξαρτήτως μεγέθους, να εκτελούν αναλυτικούς συσχετισμούς σε δισεκατομμύρια γραμμές δεδομένων μέσα σε λίγα λεπτά ή δευτερόλεπτα, να αποκομίζουν γνώση από τα δεδομένα και να παραδίδουν γρήγορα αποτελέσματα είτε μέσω Ιnternet, είτε μέσω φορητών συσκευών. Aυτό επιτυγχάνεται μέσω της λύσης SAS Mobile BI, που αποτελεί βασικό συστατικό των SAS Visual Analytics, και είναι διαθέσιμη τόσο για iPad όσο και για tablets που χρησιμοποιούν το λειτουργικό σύστημα Android.

Τι προσφέρει;
Η λύση SAS Visual Analytics παρέχει βαθύτερη γνώση από τεράστιους όγκους δεδομένων, εξερευνώντας αναλυτικά όλα τα επιχειρηματικά δεδομένα. Η χρήση και αξιοποίησή της είναι απλή και δεν απαιτεί υποσύνολα ή δείγματα δεδομένων. Αντίθετα, οι λειτουργίες υψηλής απόδοσης που ενσωματώνει, επιτρέπουν στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να χρησιμοποιούν τα μεγάλα δεδομένα για να αποκομίσουν ακριβέστερη γνώση, ταχύτερα από ποτέ.

Γιατί είναι σημαντική;
Η δυνατότητα εξερεύνησης τεράστιων όγκων δεδομένων από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα, σε συνδυασμό με τα πανίσχυρα υψηλής απόδοσης analytics της SAS, προσφέρουν στους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις έναν πρωτοφανή τρόπο αξιοποίησης των μεγάλων δεδομένων για να ανακαλύψουν απρόσμενη γνώση, να απαντήσουν σε πολύπλοκα προβλήματα και να αναλάβουν ταχύτερα νέες δράσεις.

Επιπλέον, η SAS Visual Analytics και η εφαρμογή SAS Mobile BI επιτρέπουν στις επιχειρήσεις, μέσω του Internet και των φορητών συσκευών, να μοιράζονται τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται χρησιμοποιώντας οπτικές αναφορές, πίνακες (dashboards) και βασικούς δείκτες απόδοσης (KPIs). Το χαρακτηριστικό αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στις μέρες μας, όπου η πλειοψηφία των χρηστών χρειάζεται να έχει πρόσβαση στην πληροφορία οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε κι αν βρίσκονται.

Σε ποιους απευθύνεται;
Η λύση SAS Visual Analytics υποστηρίζει εξερεύνηση και ανακάλυψη δεδομένων σε μεγάλες ομάδες χρηστών μέσα στην επιχείρηση, από στελέχη λήψης αποφάσεων και αναλυτές, μέχρι στατιστικολόγους και άλλους ειδικούς στη διαχείριση δεδομένων. Επίσης, παρέχει στην ΙΤ Διεύθυνση έναν εύκολο τρόπο για την προστασία και τη διαχείριση των δεδομένων και των συστημάτων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η “υγεία” και η ασφάλειά τους.

Οφέλη πέρα από τα «τετριμμένα»
Η SAS Visual Analytics αποτελεί πραγματικά μια ιδιαίτερα δυναμική λύση που καθιστά την εξελιγμένη τεχνολογία των analytics προσιτή και προσβάσιμη σε όλους τους χρήστες, ανεξάρτητα από την τεχνογνωσία που διαθέτουν. Η σύγχρονη λύση της SAS παρέχει μια σειρά από απτά οφέλη στις επιχειρήσεις που περιλαμβάνουν:

• Bελτίωση της παραγωγικότητας των χρηστών
Η λύση SAS Visual Analytics επιτρέπει σε διαφορετικές ομάδες χρηστών να εκτελούν γρήγορες, αναλυτικές εξερευνήσεις σε όλα τα διαθέσιμα δεδομένα. Εύχρηστα, διαδραστικά Web περιβάλλοντα λειτουργίας διευρύνουν την ανάλυση των δεδομένων, επιτρέποντας στον καθένα να αποκομίσει νέες πληροφορίες και γνώσεις. Οι χρήστες έχουν πλέον στη διάθεσή τους περισσότερες επιλογές, μπορούν να λάβουν ακριβέστερες αποφάσεις και να οδηγηθούν στην επιτυχία ταχύτερα από ποτέ.

• Ενίσχυση του αναλυτικού ταλέντου
Η λύση Visual Analytics επεκτείνει τη διαδικασία εξερεύνησης και ανακάλυψης δεδομένων, παρέχοντας εξαιρετικά γρήγορα αποτελέσματα και επιτρέποντας καλύτερη, πιο εστιασμένη ανάλυση. Οι χρήστες που διαθέτουν εξελιγμένες αναλυτικές δυνατότητες μπορούν να εντοπίσουν νέες ευκαιρίες ή ενδιαφέροντα από τους τεράστιους όγκους δεδομένων, έτσι ώστε περαιτέρω έρευνα να μπορεί να πραγματοποιηθεί ταχύτερα.

• Βελτίωση στην ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία
Ένας μεγάλος αριθμός χρηστών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με περιορισμένες αναλυτικές ικανότητες, μπορούν γρήγορα να δουν και να αλληλεπιδράσουν με αναφορές και διαγράμματα μέσω του Web, αρχείων PDF, του iPad και Android φορητών συσκευών, με το τμήμα ΙΤ να διατηρεί τον έλεγχο των δεδομένων, αλλά και την ασφάλεια. Η λύση SAS Visual Analytics παρέχει την κατάλληλη πληροφορία, στον κατάλληλο άνθρωπο την κατάλληλη στιγμή, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας αλλά και της επιχειρησιακής γνώσης.

• Απελευθέρωση της Διεύθυνσης ΙΤ με την παροχή νέων τρόπων πρόσβασης στην πληροφορία
Η Διεύθυνση ΙΤ απελευθερώνεται από τα συνεχή μπαράζ των απαιτήσεων των χρηστών που πρέπει να έχουν πρόσβαση σε διαφορετικούς όγκους δεδομένων, σε διαφορετικές εικόνες για τα δεδομένα, σε ad hoc αναφορές και άλλα αιτήματα. Η λύση SAS Visual Analytics επιτρέπει στη Διεύθυνση ΙΤ να φορτώνει εύκολα και να προετοιμάζει τα δεδομένα για πολλαπλούς χρήστες. Από τη στιγμή που τα δεδομένα γίνουν διαθέσιμα, οι χρήστες μπορούν να τα εξερευνήσουν δυναμικά, να δημιουργήσουν αναφορές και να μοιράζονται τις πληροφορίες.

• Παροχή “χώρου” για ανάπτυξη
Η λύση SAS Visual Analytics παρέχει τη δυνατότητα χρήσης κοινού hardware ή συσκευών με εγκατεστημένες βάσεις δεδομένων για την υποστήριξη των αυξανόμενων αναγκών για γρήγορη πρόσβαση στα μεγάλα δεδομένα.

Οι επιχειρήσεις ανακαλύπτουν την αξία της λύσης SAS Visual Analytics
Oλοένα και περισσότερες επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους σε όλο τον κόσμο ανακαλύπτουν την αξία των μεγάλων δεδομένων μέσα από τη λύση SAS Visual Analytics. Ανάμεσα σ’ αυτές που έχουν ήδη υιοθετήσει τη λύση περιλαμβάνονται οι ακόλουθες:
• Η εταιρεία ασφάλισης και αντασφάλισης του ιρλανδικού χρηματοοικονομικού ομίλου XL Group.
• Η φορολογική υπηρεσία των ΗΠΑ (Internal Revenue Service)
• Η τράπεζα Cosmos Bank στην Ταϊβάν.


Οφέλη στο Marketing & Sales
Marketing Manager: Ποια είναι τα οφέλη της λύσης Visual Analytics για τις Πωλήσεις & το Marketing?

SAS: Ενέργειες που βασίζονται στην προβλεπτική ανάλυση της συμπεριφοράς του καταναλωτή και προβλέψεις για τα κριτήρια των αγοραστικών τάσεων που επιτυγχάνονται εβδομάδες πριν τον ανταγωνισμό…

SAS: …Μετρήσιμα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της καμπάνιας και αξιολόγηση με προσαρμογές σε πραγματικό χρόνο

Marketing Manager: Τι μου προσφέρει για νέους πελάτες;

SAS: Ανάλυση του δικτύου των potential customers έτσι ώστε να μπορείτε να αναγνωρίσετε εκείνους που επηρεάζουν τους άλλους και να διαμορφώσετε στοχευμένες καμπάνιες

Sales Manager: Σε πιο πρακτικό επίπεδο για τις πωλήσεις;

SAS: Ανάλυση της απόδοσης του δικτύου πωλήσεων με στοιχεία επίσης για τις περιοχές διανομής

Οφέλη στο IT & Finance
ΙΤ Manager: Πώς μπορεί το ΙΤ να αξιοποιήσει τη SAS Visual Analytics;

SAS: Ενέργειες ελέγχου δεδομένων αλλά και ελευθερία για να ανακαλύψετε λεπτομέρειες που θέλουν οι χρήστες…

SAS: …Eπίσης εξασφαλίζει χρόνο και κόστος στην «εφοδιαστική αλυσίδα» της πληροφορίας

ΙΤ Manager: Τι επιπλέον μου προσφέρουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της λύσης;

SAS: Scalable λύση που «παίζει» σε HW και Hadoop….

SAS: …Mobile BI: Big Data ανάλυση και ταχύτατες απαντήσεις και σε mobile πλατφόρμες

Οικονομικος Διευθυντης: Πείτε μου τι θα πετύχω με τα Visual Analytics, πέρα από τις κλασικές αναλύσεις

SAS: Μείωση του χρόνου ανάλυσης λεπτομερών δεδομένων από μέρες σε μόλις λίγα δευτερόλεπτα…

SAS: …Επίσης, αναγνώριση των παραγόντων που έχουν πραγματική επίδραση σε business trends έτσι ώστε να υποστηρίξετε τις στρατηγικές αποφάσεις…

SAS: …Αξιολόγηση της οικονομικής επίδρασης και μετρήσιμα στοιχεία για την αξιοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής

Οικονομικος Διευθυντης: Για παράδειγμα;

SAS: Όπως: τιμή προϊόντος, όγκοι, εναλλακτικές στρατηγικές.

SAS: Ακόμα ανάλυση της απόδοσης ανά πελάτη, δίκτυο πωλήσεων και προϊόν

Βασικά χαρακτηριστικά
Κεντρικός κόμβος για τους χρήστες
Το SAS Analytics Visual Hub είναι η αρχική σελίδα και το εφαλτήριο για όλες τις SAS Visual Analytics εφαρμογές.

Self-service προσιτά analytics
Η ανάλυση των μεγάλων πηγών δεδομένων είναι παιχνιδάκι με τις in-memory δυνατότητες. Τα χαρακτηριστικά του προσαρμόζονται σε διάφορα επίπεδα δεξιοτήτων, δίνοντας έτσι σε μια μεγάλη ποικιλία χρηστών τη δυνατότητα να εξερευνούν τα δεδομένα αυτόνομα, χωρίς να απαιτούνται νέες γνώσεις ή η εμπλοκή του τμήματος ΙΤ. Προσφέρει Analytics δυνατότητες όπως: Correlation Analysis, Regression Analysis, Summary Statistics, Forecasting.

Διαχείριση περιβάλλοντος και δεδομένων για τη Διεύθυνση ΙΤ
Με εύχρηστα εργαλεία διαχείρισης, οι Διευθύνσεις ΙΤ μπορούν να ορίσουν ένα μοναδικό περιβάλλον εργασίας που επιτρέπει στους επιχειρησιακούς χρήστες, τους επιστήμονες των δεδομένων, αλλά και τους “καταναλωτές” των πληροφοριών, να εκτελούν τις επιμέρους λειτουργίες τους μέσα από το ίδιο περιβάλλον της εφαρμογής.

Οπτική εξερεύνηση δεδομένων
Η λύση SAS Visual Analytics ενισχύει τις δυνατότητες πολλών διαφορετικών χρηστών όσον αφορά στην οπτική και διαδραστική εξερεύνηση των δεδομένων, την απόκτηση γνώσης και την ανακάλυψη τάσεων για περαιτέρω ανάλυση.

Web-based δημιουργία και διανομή αναφορών
Η λύση SAS Visual Analytics προσφέρει δυνατότητες δημιουργίας και διανομής αναφορών για διαφορετικά επίπεδα δεξιοτήτων.

Απεικόνιση αναφορών
Μεγάλες ομάδες χρηστών μπορούν εύκολα να ανοίξουν, να δουν και να επεξεργαστούν αναφορές από τον Web, μέσω ένα Adobe PDF αρχείου, από το iPad ή κάποιο άλλο tablet.

High-performance SAS® LASR Analytic Server
Tο θεμέλιο της λύσης που παρέχει τη δυνατότητα ταχύτατης εξερεύνησης και ανάλυσης των δεδομένων με τη χρήση in-memory analytics.

Δοκιμάστε το!
Σχεδιασμένη για δεδομένα όλων των μεγεθών, η in-memory λύση της SAS επιτυγχάνει την διερεύνηση όλων των δεδομένων, την εκτέλεση αναλυτικών υπολογισμών σε δισεκατομμύρια γραμμών δεδομένων σε λίγα μόλις λεπτά ή δευτερόλεπτα και την παρουσίαση
των αποτελεσμάτων με οπτικό τρόπο. Ο καλύτερος τρόπος για να κατανοήσουν οι επιχειρήσεις την αξία της λύσης SAS Visual Analytics είναι να αποκτήσουν προσωπική εμπειρία. Επισκεφθείτε το SAS Visual Analytics Demo (www.sas.com/vademo) και αποκτήστε την εμπειρία!