Λεζάντα: Ο διευθυντής της Grid Telecom Γιώργος Ψυρρής μαζί με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΑΔΜΗΕ, Μανούσο Μανουσάκη

Την κατασκευή δύο τηλεπικοινωνιακών δικτύων σχεδιάζει ο ΑΔΜΗΕ, ο οποίος προχώρησε στην προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 37,5 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος του ΑΔΜΗΕ να παρατείνει τη χρονική διάρκεια της σύμβασης για επιπλέον δύο χρόνια.

Το πρώτο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο (Multi-service Telecommunication Network) θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας συσκευών, εφαρμογών και χρηστών στις σημαντικότερες εγκαταστάσεις του ΑΔΜΗΕ ανά την ελληνική επικράτεια (ΚΥΤ και υποσταθμοί, κέντρα ελέγχου ενέργειας, κέντρα ελέγχου δεδομένων, κτίρια γραφεία προσωπικού) και το δεύτερο για την παροχή εμπορικών υπηρεσιών στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, αλλά και σε μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν απαιτήσεις για διασυνδέσεις υψηλών ταχυτήτων, από τη θυγατρική του, την Grid Telecom.

Να σημειωθεί ότι το συνολικό μήκος του υφιστάμενου οπτικού δικτύου της Grid Telecom ανέρχεται σε 3.000 χιλιόμετρα, με την εταιρεία, όπως είχε δηλώσει τον περασμένο Δεκέμβριο ο διευθυντής της, Γιώργος Ψυρρής, να στοχεύει στο διπλασιασμό του σε βάθος πενταετίας.

Το αντικείμενο της συμφωνίας – πλαίσιο, εξαετούς διάρκειας, αφορά σε δύο διακριτά τμήματα: τηλεπικοινωνιακό δίκτυο τεχνολογίας IP/MPLS, και τηλεπικοινωνιακό δίκτυο τεχνολογίας DWDM.

Το έργο περιλαμβάνει:

Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για το δίκτυο που θα καλύψει τις τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες του ΑΔΜΗΕ και της Grid Telecom.
Εργαστηριακές δοκιμές επίτευξης των επιθυμητών προδιαγραφών (proof of concept)
Υπηρεσίες ανάλυσης απαιτήσεων και σχεδιασμού (site surveys, high level/low level design)
Υπηρεσίες εγκατάστασης του εξοπλισμού από τον ανάδοχο σε όσους κόμβους κριθεί αναγκαίο
Υπηρεσίες ενσωμάτωσης του νέου εξοπλισμού με υφιστάμενο εξοπλισμό (Integration), όπου κριθεί αναγκαίο.
Υπηρεσίες παραμετροποίησης του εξοπλισμού και προτάσεις βελτιστοποίησης αυτής.
Υπηρεσίες εγγύησης, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης (Support and Warranty).
Υπηρεσίες επίβλεψης και υποστήριξης της λειτουργίας των δικτύων από τοπικό μηχανικό του κατασκευαστή στο κτίριο της Δυρραχίου, όπου εδρεύει το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύων (NOC) για δύο