Το οικονομικό έτος βαίνει προς το τέλος του, τα IT Budgets ετοιμάζονται με πυρετώδεις ρυθμούς. Αν και η δημιουργία τους αποτελούσε παλιότερα ρουτίνα για τους CIOs, αυτή η διαδικασία τούς δημιουργεί σήμερα πρόσθετους πονοκεφάλους, τόσο λόγω των πολλών νέων τεχνολογιών που θα πρέπει να λάβουν υπόψη, όσο και λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής ύφεσης.

Πηγή: A.T. Kearney, Απόδοση: Γιώργος Φετοκάκης, gfetokakis@boussias.com

Η ψηφιοποίηση ανήκει στις σημαντικότερες τάσεις που θα πρέπει να υπολογίσουν οι CIOs κατά το σχεδιασμό των budget τους, συμπεριλαμβανομένων των Mobility, cloud και cybersecyrity. Οι αναλυτές της A.T. Kearney προκειμένου να βοηθήσουν τους Διευθυντές Πληροφοριακής να καταστρώσουν τα budgets δημιούργησαν μια λίστα με όλες εκείνες τις τάσεις και τις τεχνολογίες που δεν θα πρέπει να αφήσουν οι CIOs έξω από τους υπολογισμούς τους:

Ψηφιοποίηση
Η ψηφιοποίηση διεισδύει σε κάθε πτυχή της επιχειρηματικής δραστηριότητας και ως εκ τούτου θα πρέπει οι CIOs να δεσμεύσουν ένα ποσοστό του budget τους για τέτοιες δράσεις. Δεδομένου ότι οι ενέργειες ψηφιοποίησης καθοδηγούνται τις περισσότερες φορές από τα υφιστάμενα επιχειρηματικά μοντέλα, αρκετές φορές Διευθύνσεις εκτός του ΙΤ αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, εντείνοντας το θέμα του Shadow IT. Απαιτείται, λοιπόν, ένας πολύ στενός συντονισμός των επιμέρους Διευθύνσεων για κοινές δράσεις. Ανάλογα, τώρα, με τον τομέα δραστηριοποίησης της εκάστοτε εταιρείας θα πρέπει να εξεταστούν ξεχωριστά κάποιες τάσεις όπως είναι το Internet of Things και τα Big Data (για τη επεξεργασία του εκρηκτικά παραγόμενου όγκου δεδομένων δεν επαρκεί, πλέον, μόνο το storage, αλλά χρειάζονται και συστήματα τα οποία θα μπορούν να αναλύσουν αυτά τα δεδομένα).

Cloud
Η μετατόπιση υπηρεσιών στο cloud και η απαίτηση να επιτευχθεί ένα αποδεκτό επίπεδο κόστους επηρεάζει στα budgets. Φυσικά, δεν θα πρέπει να ξεχαστούν στην προκειμένη περίπτωση τα κόστη μετάβασης.

Ευελιξία
Στενά συνδεδεμένη με το cloud είναι και η απαίτηση για ευελιξία. Νέες απαιτήσεις και επιχειρηματικές αλλαγές απαιτείται να γίνουν από τη διοίκηση όλο και με πιο στενά χρονικά περιθώρια. Στο πλαίσιο αυτό χρειάζεται να εξετάσει κανείς, εκτός από τις ευέλικτες μεθόδους ανάπτυξης υπηρεσιών, και το concept του «IT των δύο ταχυτήτων».

Mobility
H όλη και εντονότερη χρήση φορητών συσκευών αντικατοπτρίζεται στα έξοδα απόκτησης και δημιουργίας των απαραίτητων υποδομών και εξειδικευμένων λύσεων για τη διαχείριση των φορητών συσκευών Επιπλέον, υπάρχουν πρόσθετα κόστη ανάπτυξης για εξειδικευμένα mobile apps.

IT Security
To θέμα της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων ήρθε για να μείνει. Συχνά, δε, το IT Security δεν λαμβάνεται υπόψη στο IT Budget. Εκτός από τις τακτικές δαπάνες χρειάζεται να κρατηθεί κι ένα «μαξιλαράκι ασφαλείας», ώστε να αντιμετωπιστούν τα απρόοπτα και μη υπολογίσιμα εξαρχής περιστατικά ασφαλείας. Η περιοχή του IT Security είναι, από την πλευρά του budget, από τις δύσκολα υπολογίσιμες, επειδή συνήθως λείπει μια καλή βάση για τους απαραίτητους υπολογισμούς.

Γενικοί κανόνες για το IT Budget

  • Υπολογίστε εξαρχής τις επιχειρηματικές ανάγκες.
  • Συγκρίνετε το “top down” με το “bottom-up” planning και δείτε ποιο είναι περισσότερο αποτελεσματικό.
  • Να κρατάτε μια κατά δυνατόν ουδέτερη στάση στην εκτίμηση του budget.
  • Λάβετε υπόψη το χαρτοφυλάκιο των IT Projects κατά την εκτίμηση του ΙΤ Βudget.
  • Υπολογίστε (και ελέγξτε)τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της Διεύθυνσης.
  • Καθιερώστε τη δομημένη χρηματοοικονομική ενημέρωση ως βάση για την κατάρτιση του budget.
  • Χρησιμοποιήστε απλά εργαλεία σχεδιασμού, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού.
  • Προβλέψτε την ύπαρξη ξεχωριστού budget για την καινοτομία, για τη συντήρηση συστημάτων και για τη συνεχή βελτίωση των διεργασιών μέσα στη Διεύθυνση Πληροφορικής.
  • Δεσμεύστε budget για την κάλυψη των μεμονωμένων απαιτήσεων διαφορετικών τμημάτων.
  • Κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού τεκμηριώστε όλες τις πληροφορίες, ώστε να μπορέσετε να πάρετε τις εγκρίσεις (και τις υπογραφές) που απαιτούνται από τους εκάστοτε υπεύθυνους.