Οι Schneider Electric και Microsoft διευρύνουν τη συνεργασία τους και επιταχύνουν την παροχή λύσεων IoT και cloud για όλους τους τομείς τελικών χρηστών της Schneider Electric.

Ο συνδυασμός της εμπειρίας της Microsoft στο cloud με την εξειδικευμένη τεχνογνωσία της Schneider Electric στον τομέα της διαχείρισης ισχύος μπορεί να ενδυναμώσει τις επιχειρήσεις σε ένα μεγάλο εύρος αγορών όπου το ΙοΤ θα χρησιμοποιηθεί ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτό περιλαμβάνει αρκετές cloud-based εφαρμογές που διατίθενται σήμερα και βελτιστοποιούν τη λειτουργία εργοστασίων, κτιρίων και εξοπλισμού, καθώς και άλλες εφαρμογές που βρίσκονται σε επίπεδο ανάπτυξης και θα είναι διαθέσιμες εντός του έτους.

Ο ανοιχτός και διαλειτουργικός σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής EcoStruxure της Schneider Electric καθώς και η  ισχύς του Azure θα ενισχύσουν τις βιομηχανικές εταιρείες με την ιδιαίτερα εύκολη ενσωμάτωση προηγμένων λύσεων Analytics, συντήρησης και εκπαίδευσης και θα ενισχύσουν τις λειτουργίες και το προσωπικό συντήρησης με νέες δυνατότητες μικτής πραγματικότητας (Mixed reality) που προσφέρουν μια βελτιωμένη εμπειρία χρήσης με περιεχόμενο σε μορφή ψηφιακού ολογράμματος και κανονιστικών ενεργειών.

Η Schneider Electric θα συνεχίσει να αναπτύσσει την τεχνολογία HoloLens της Microsoft στις λύσεις σχεδιασμού και προσομοίωσης διεργασιών και διαχείρισης επιχειρησιακών περιουσιακών στοιχείων, ώστε να προσφέρει δυνατότητες μικτής πραγματικότητας στη βιομηχανική συντήρηση, στη διαχείριση εξοπλισμού και στην προσφορά κατάρτισης. Η συνεργασία βασίζεται στην προσπάθεια της Schneider Electric και της Microsoft για την προώθηση προηγμένων λύσεων Analytics και αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Schneider Electric για τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος κορυφαίων εταίρων για την εξέλιξη και την από κοινού ανάπτυξη λύσεων αρχιτεκτονικής EcoStruxure.