Η εύρεση της βέλτιστης σχέσης μεταξύ κόστους και αξιοπιστίας θα πρέπει να αποτελεί κύριο στόχο για τον ιδιοκτήτη ενός data center και στην περίπτωση που δεν το καταφέρει, οι επιπτώσεις μπορεί να επηρεάσουν τη θέση του στην αγορά.

Ο John Sheputis, Πρόεδρος της InfoMart Data Centers, σε μια σειρά βίντεο που κυκλοφόρησε πρόσφατα η Schneider Electric (“7 Winning Strategies for Building a Successful Data Center Business”), περιγράφει τρεις τρόπους με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί αυτή η ισορροπία: Σχεδιαστική απλότητα, Τεχνολογίες προληπτικής συντήρηση και Βέλτιστες πρακτικές συντήρησης). Επομένως, πρέπει να βρεθεί η σωστή ισορροπία ανάμεσα στον ορθό σχεδιασμό του κέντρου, την επιλογή των κατάλληλων τεχνολογιών και την υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών συντήρησης. Στόχος της Schneider Electric είναι η απλότητα, καθώς έτσι επιτυγχάνεται ο ίδιος βαθμός αξιοπιστίας, με μικρότερο κόστος.