Στην τελευταία έρευνα του ανεξάρτητου φορέα αξιολόγησης Forrester στην κατηγορία: Predictive Analytics & Data Mining Q1 2010 που διενεργήθηκε τον Φεβρουάριο του 2010, το ΚΧΕΝ τοποθετήθηκε μεταξύ των κορυφαίων.

Στην έρευνα επισημαίνεται η μεγάλη έμφαση που έχει δώσει η ΚΧΕΝ στην επέκταση της χρήσης του PA/DM, στην κοινωνία των Αναλυτών, κάνοντας τους πιο παραγωγικούς και πιο ουσιαστικά ανταποκρινόμενους στις Επιχειρηματικές ανάγκες. Το KXEN είναι μοναδικά σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μοντελοποίησης σε ένα ραγδαία εξελισσόμενο περιβάλλον. Οι χρήστες του ΚΧΕΝ μπορούν να προσαρμόζουν μοντέλα, από το 1/10 έως το 1/100 του χρόνου που αντίστοιχα άλλα παραδοσιακά Data Mining εργαλεία κάνουν και χωρίς τον κίνδυνο να θυσιάσουν την ακρίβεια και αξιοπιστία των μοντέλων. Τα προϊόντα KXEN διανέμονται και υποστηρίζονται στην Ελλάδα και Κύπρο από τη Scicom.