Το Γερμανικό γραφείο του παγκόσμιου αντασφαλιστή SCOR θα διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επωφεληθεί από την πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης Driller της DGTAL και τις δυνατότητες αξιολόγησης ζημιών που προσφέρει.

Η πρώτη πιλοτική εφαρμογή θα ξεκινήσει με την αξιολόγηση απαιτήσεων αναπηρίας, από τον Απρίλιο του 2024. Το Driller είναι ένα εργαλείο ανάλυσης χαρτοφυλακίων με Τεχνητή Νοημοσύνη που έχει σχεδιαστεί για να κατανοεί ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων και εγγράφων. Το Driller επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν τεράστιο όγκο δεδομένων και να εντοπίζουν μοτίβα, τάσεις και πληροφορίες, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων.

Βελτίωση της αξιολόγησης
Η SCOR θα είναι ο πρώτος αντασφαλιστής που θα δοκιμάσει πιλοτικά την επόμενη έκδοση του Driller, η οποία παρέχει πλήρη κατανόηση των βασικών εγγράφων και των φακέλων αποζημιώσεων με τη φιλοδοξία να μειώσει σημαντικά το χρόνο και να βελτιώσει την ποιότητα της αξιολόγησης.

Σε συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες λειτουργίες του Driller, οι εισερχόμενες υποθέσεις θα εμφανίζονται «έτοιμες για ανθρώπινη απόφαση» και με συμπεράσματα που θα εκπορεύονται από το συνολικό χαρτοφυλάκιο. Με την εφαρμογή του Driller, η SCOR αναμένει σημαντική επιτάχυνση της αξιολόγησης των φακέλων ζημιών, καθώς και αυξημένη ακρίβεια.