Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στις εταιρείες Spectratech, CWR, BYTE, Multilab και Dynacomp την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του.

Ειδικότερα, στην Spectratech κατακύρωσε την προμήθεια tablets και ηλεκτρικών οθονών προβολής (7.759 ευρώ), στην CWR την προμήθεια προβολικών συστημάτων (24.090 ευρώ), στην Byte την προμήθεια κεντρικού δρομολογητή και μεταγωγέων δεδομένων, όπως και την προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών, συσκευών βιντεοκλήσεων και των απαραίτητων αδειών χρήσης (171.938 ευρώ), στην Multilab την προμήθεια μεταγωγέων δεδομένων και την αναβάθμιση και επέκταση υποδομής ασύρματου δικτύου (84.991 ευρώ) και,  τέλος, στην Dynacomp την προμήθεια εξοπλισμού με σκοπό τη «Δημιουργία αιθουσών διδασκαλίας με δυνατότητα εξ αποστάσεως παροχής του μαθήματος σε πραγματικό χρόνο» (52.000 ευρώ).