Το Νοσοκομείο Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο» κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στις Active Computer Systems, DataVerse και Logicom την προμήθεια κι εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ- πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφόρησης, εκτυπωτές laser και προσωπικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές - για την αναβάθμιση των υποδομών των διασυνδεομένων ΓΝ Σύρου και ΓΝ- ΚΥ Νάξου.

Ειδικότερα, στην Active Computer Systems κατακυρώθηκε η προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών (αντί του ποσού των 176.010 ευρώ) και εκτυπωτών laser (αντί του ποσού των 74.724 ευρώ), στην Dataverse η προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης εγγράφων (αντί του ποσού των 13.500 ευρώ) και στην ICT Logicom Solutions η προμήθεια καταγραφικού για ηχογράφηση των κλήσεων του 166 καθώς και συστήματος voice gateway/IP τηλεφωνίας που θα δώσει τη δυνατότητα στο υπάρχον τηλεφωνικό κέντρο να διαλειτουργεί με τα smartphones, τόσο των ιατρών όσο και του λοιπού προσωπικού (αντί του ποσού των 19.090 ευρώ).