Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου κατακύρωσε, σύµφωνα µε πληροφορίες, στις AMY AE και Πυλώνες Ελλάς το επαναληπτικό διαγωνισµό για την προµήθεια εξοπλισµού στο πλαίσιο του έργου «Δηµιουργία υποδοµών για την αξιολόγηση και ανάπτυξη ανοικτών (Open Source) τεχνολογιών και λογισµικών διάδρασης σε περιβάλλον εικονικής πραγµατικότητας (VR).

Ειδικότερα, στην Πυλώνες Ελλάς κατακυρώθηκε η προµήθεια 10 Dell Allienware R8 VR Ready υπολογιστών κι ενός συστήµατος VR video insta360 Pro 2 premium bundle (αντί του ποσού των 59.904 ευρώ), ενώ στην ΑΜΥ η προµήθεια συστηµάτων καταγραφής και αποθήκευσης, παρακολούθησης εκφράσεων προσώπου, αισθητήρων, VR workstations και συµπληρωµατικού εξοπλισµού (αντί του ποσού των 211.112 ευρώ).