Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στις Βarphone, CPI, Hipac, Technicomer και Space Hellas την προμήθεια πληροφοριακού εξοπλισμού.

Ειδικότερα, στην Hipac κατακύρωσε την προμήθεια υπολογιστών και laptops (στις 236.049 ευρώ), στην Technicomer την προμήθεια ασπρόμαυρων δικτυακών πολυλειτουργικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των διδασκόντων, των Προέδρων, των Κοσμητόρων και του γραφείου Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων (στις 64.790 ευρώ με ΦΠΑ) και στην CPI την προμήθεια εκτυπωτών dot matrix για τις ανάγκες του λογιστηρίου και την προμήθεια σαρωτών φύλλου υψηλής ταχύτητας και εφαρμογή ανάγνωσης OMR για τη σάρωση των φύλλων αξιολόγησης διδακτικού έργου (στις 6.167 ευρώ, με ΦΠΑ). Τέλος, στην Barphone κατακυρώθηκε η προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών Avaya (στις 41.664 ευρώ, με ΦΠΑ) και στην Space Hellas η προμήθεια laptop Πρυτανείας Πανεπιστημίου (στις 5.855 ευρώ, με ΦΠΑ).