Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) υπέγραψε, σύμφωνα, με πληροφορίες, σύμβαση με τις Cosmos Business Systems, CPI και UniSystems για την προμήθεια πληροφοριακού εξοπλισμού.

Ειδικότερα, στην Cosmos Business Systems κατακυρώθηκε η προμήθεια σταθμών εργασίας, με λογισμικό συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών υπηρεσιών (στις 570.400 ευρώ), στην CPI η προμήθεια εκτυπωτών, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών υπηρεσιών (στις 27.255 ευρώ) και στην UniSystems η προμήθεια και εγκατάσταση 22 αδειών σχεδιαστικού προγράμματος για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Στέγασης και Τεχνικών Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ (στις 12.980 ευρώ).