Η Περιφέρεια Αττικής κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στις Cosmos Business Systems και Lexis Πληροφορική τμήματα του διαγωνισμού που αφορούν την υποστήριξη λειτουργίας του δικτύου δεδομένων του νέου κτιρίου στο οποίο πρόκειται να μεταστεγαστούν οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και οι κοινές υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων.

Ειδικότερα, στην ένωση εταιρειών «Cosmos Business Systems-Δυναμική Πληροφορική» κατακυρώθηκε το τμήμα του έργου που αφορά την προμήθεια κεντρικού switch , 14 switches ορόφων των 48 θέσεων και επτά switches των 24 θέσεων (αντί του ποσού των 122.315 ευρώ), ενώ στην Lexis Πληροφορική η προμήθεια δύο συσκευών προστασίας δικτυακής κίνησης (firewalls) αντί του ποσού των 21.537 ευρώ.