Η EΛΣΤΑΤ κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στις Cosmos Business Systems και AMPLUS, το διαγωνισμό που είχε προκηρύξει για την αναβάθμιση των πληροφοριακών υποδομών της.

Ειδικότερα, στην Cosmos Business Systems κατακύρωσε την «Προμήθεια, εγκατάσταση και μετάπτωση συστήματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και προμήθεια αδειών λογισμικού εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου» (αντί του ποσού των 113.678 ευρώ, με ΦΠΑ) και το τμήμα του διαγωνισμού που αφορούσε την «Προμήθεια, εγκατάσταση και προγραμματισμό δύο κεντρικών μεταγωγέων δικτύου (Core Switch)» (αντί του ποσού των 99.002 ευρώ, με ΦΠΑ).

Επιπλέον, στην AMPLUS κατακύρωσε το τμήμα του διαγωνισμού που αφορούσε την «Επέκταση χώρου αποθήκευσης των αντιγράφων ασφαλείας κεντρικών υπολογιστών & εφεδρικού συστήματος υπολογιστών» (αντί του ποσού των 25.792,με ΦΠΑ), όπως και το τμήμα του διαγωνισμού για την «Προμήθεια προσωπικών υπολογιστών και βοηθητικού εξοπλισμού» (αντί του ποσού των 86.552 ευρώ, με ΦΠΑ). Σημειώνεται ότι στο διαγωνισμό είχαν καταθέσει, επίσης, προσφορές οι εταιρείες Space Hellas και Zουμπουλάκης ΑΕ.