Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στις Cosmos Business Systems, NetBull και Space Hellas την προμήθεια ειδών Πληροφορικής, λογισμικών, εκτυπωτών, σαρωτών, αναλωσίμων και λοιπών ειδών Πληροφορικής, στο πλαίσιο της δράσης «Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού και εκπαίδευση προσωπικού».

Ειδικότερα, στην NetBull κατακύρωσε την προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου δεδομένων – LIM System – αντί του ποσού των 80.613.00 ευρώ, στην Cosmos Business Systems την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών (αντί του ποσού των 59.360 ευρώ) και περιφερειακού εξοπλισμού (αντί του ποσού των 9.709 ευρώ) και, τέλος, στην Space Hellas την προμήθεια Custom Forensic Computer System μεγάλης επεξεργαστικής ισχύος (αντί του ποσού των 123.000 ευρώ).