Η ένωση εταιρειών «Cosmote – Indigital» ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, το έργο με τίτλο «ψηφιοποίηση υλικού», το οποίο εντάσσεται στην Πράξη «ψηφιοποίηση ιερών κειμηλίων ενοριακών ναών».

Η αξία της σύμβασης που υπεγράφη στις 11 Ιουλίου μεταξύ της αναδόχου ενώσεως και του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (ΙΑΑ)  ανέρχεται στις 1.488.000 ευρώ. Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης εκκλησιαστικού υλικού σημαντικής ιστορικής, πολιτιστικής και θρησκευτικής αξίας, καθώς και η παραγωγή πολυμεσικού υλικού το οποίο θα αναδεικνύει τη συμβολή της Αρχιεπισκοπής στην σύγχρονη ιστορική πορεία της πόλης των Αθηνών και της χώρας γενικότερα.  Το υλικό, ενδεικτικά, θα αφορά, σε βιβλία, εικόνες και κινητά αντικείμενα,  τα οποία θα προέρχονται από τους 157 ενοριακούς ναούς και 4 ιερές μονές  της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Πιο συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει:

  • Ψηφιοποίηση περίπου 450.000 σελίδων αρχείων, βιβλίων, καταλόγων και άλλων έντυπων τεκμηρίων. –  Φωτογράφιση υψηλής ανάλυσης περίπου 20.000 αντικειμένων και κειμηλίων. –   Τρισδιάστατη μοντελοποίηση 1.000 αντικειμένων και κειμηλίων, μικρού μεγέθους. –   Διαμόρφωση των εργαλείων και των κατάλληλων πληροφοριακών συστημάτων για την τεκμηρίωση και καταλογογράφηση του υλικού αυτού. –   Συγκέντρωση, κατηγοριοποίηση, καταλογογράφηση και διαχείριση του ψηφιακού αρχείου της ΙΑΑ για την περίοδο 2008 – 2022. –   Δημιουργία 15 ωριαίων ταινιών, με βάση το φωτογραφικό αρχείο της ΙΑΑ,  το οποίο θα συνοδεύεται από κατάλληλες αφηγήσεις και μουσική επένδυση.