Η Τηλέτυπος (Mega TV), αξιολογώντας τις ανάγκες για μείωση αριθμού Physical Servers και μετάβαση σε Virtual Environment καθώς και για την υποστήριξη Υποδομής 10G, προχώρησε σε πλήρη ανασχεδιασμό του κέντρου δεδομένων της, επιλέγοντας Cisco UCS με Windows Server 2012 Hyper-V καθώς και τα Cisco Nexus Switches.

Η λύση αξιοποιεί το integration του Hyper-V με το UCS και την απαράμιλλη αρχιτεκτονική και ταχύτητα των Nexus στο Datacenter switching. Η συγκεκριμένη λύση είναι από τις πρώτες υλοποιήσεις Hyper-V με Cisco UCS στην Ελλάδα, και το integration μεταξύ των δυο τεχνολογιών αυτών επεκτείνεται σε επίπεδο υποδομής, σε επίπεδο εικονικής δικτύωσης και σε επίπεδο διαχείρισης. Όσον αφορά την υλοποίηση του Cisco UCS έγινε κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από την ομάδα Πληροφορικής της Τηλέτυπος. Η προμήθεια έγινε μέσω της Intracom Telecom.