Την κατοχύρωση πατέντας για τις τεχνολογίες web crawling και summarization, που έχει αναπτύξει επιδιώκει η Palo Services.

Λαμβάνοντας μία στρατηγική απόφαση, η οποία έρχεται ως επιστέγασμα της μακράς πορείας, της αφοσιωμένης δουλειάς, των εξαιρετικών αποτελεσμάτων και της μοναδικής μεθοδολογίας που έχει αναπτύξει η εταιρεία, η Palo Services προχώρησε στην κατάθεση φακέλου με την οποία αιτείται κατοχύρωση πατέντας στο United States Patent and Trademark Office (USPTO) για τον τρόπο που συγκεντρώνει και επεξεργάζεται την πληροφορία από το διαδίκτυο. H διαδικασία προετοιμασίας του φακέλου ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2018 και ολοκληρώθηκε στις αρχές Μαρτίου 2019, με την υποβολή της σχετικής αίτησης και τη λήψη αριθμού και ημερομηνίας προτεραιότητας.

Οι τεχνολογίες της εταιρείας είναι πλέον «Patent Pending» και αυτό είναι το πρώτο βήμα για την πλήρη προστασία της τεχνογνωσίας και τεχνολογίας της Palo Services «Ξεκινήσαμε από την αμερικανική αγορά, που είναι περισσότερο ώριμη και η οποία διακρίνεται για την ευελιξία της» εξηγεί σχετικά ο Παναγιώτης Τσαντίλας, CEO και Founder της εταιρείας και προσθέτει: «Στις άμεσες προτεραιότητές μας είναι, βέβαια, η αναγνώριση συγκεκριμένων εταιρικών προϊόντων και σε ευρωπαϊκό έδαφος. Η επόμενη μέρα θα μας βρει να εργαζόμαστε και προς αυτήν την κατεύθυνση».