Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στις Dynacomp και Multilab την προμήθεια υπολογιστών και λοιπού τεχνολογικού εξοπλισμού.

Ειδικότερα, στην Dynacomp κατακυρώθηκε η προμήθεια υπολογιστών (στις 98.220 ευρώ), ενώ στην Multilab η προμήθεια τηλεόρασης και βιντεοπροβολέα (στις 1.451 ευρώ), πολυμηχανημάτων (στις 22.455 ευρώ), μονάδας αδιάλειπτης τάσης (στις 3.881 ευρώ) και αποθηκευτικής συσκευής (4.281 ευρώ).