Τη συμμετοχή της στο ερευνητικό έργο Horizon 2020 BIOMAC της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε η RDC Informatics, ως μέλος κοινοπραξίας 33 εταίρων – ερευνητικών κέντρων, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και βιομηχανιών από όλη την Ευρώπη. Το έργο BIOMAC εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή επιτροπή τον Νοέμβριο του 2020 και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα του προγράμματος HORIZON 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα των νέων υλικών (Materials of Tomorrow). Στο πλαίσιο του έργου θα γίνει σύγχρονη έρευνα για την παραγωγή νέων υλικών (πολυμερή) που βασίζονται στην επεξεργασία βιομάζας και εμπλουτίζονται με υλικά νανοτεχνολογίας μέσω ειδικών επεξεργασιών.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 16,5 εκατ. ευρώ και η διάρκειά του είναι τα τέσσερα χρόνια, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024. Πώς θα συμμετάσχει στο έργο η εταιρεία H RDC Informatics ως εταιρεία τεχνολογιών Πληροφορικής θα παρέχει στο έργο: – Την πλατφόρμα συνεργασίας των εταίρων του έργου (Partners’ Communication Platform). – Την πλατφόρμα διαχείρισης των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου, Open Innovation Environment. – Την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας διάχυσης των ερευνητικών επιτευγμάτων του έργου μέσα από τα ψηφιακά κανάλια επικοινωνίας (web siteblogsocial media channels, κλπ). Το έργο ξεκίνησε να υλοποιείται με την έναρξη της νέας χρονιάς και η πρώτη συνάντηση εργασίας (kickoff meeting) διεξήχθη εξ αποστάσεως στα τέλη της περασμένης εβδομάδας.