Ο ψηφιακός μετασχηματισμός τους κράτους θα είναι ένας από τους πυλώνες που θα απορροφήσουν τα κονδύλια του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο παρουσίασε χτες ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο προϋπολογισμός του Ταμείου Ανάκαμψης αναφορικά με τα έργα ψηφιοποίησης ανέρχεται στα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ.  Στον τομέα της ψηφιακής μετάβασης οι επενδύσεις περιλαμβάνουν:

  • υποδομές για την ανάπτυξη δικτύων 5G
  • προεγκατάσταση υποδομής οπτικών ινών στα κτίρια για τη διευκόλυνση της μετάβασης στη χρήση δικτύων οπτικών ινών από επιχειρήσεις και νοικοκυριά.
  • ψηφιακή διασύνδεση των ελληνικών νησιών
  • ανάπτυξη διαδρόμων δικτύου πέμπτης γενιάς στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους.
  • ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου Τομέα (Υγεία, Παιδεία, Δικαιοσύνη κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης υποδομής και υπηρεσίας κεντρικού υπολογιστικού νέφους, ψηφιακή διαλειτουργικότητα εντός της Γενικής Κυβέρνησης και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Συναλλασσόμενων (CRM) με τη Γενική Κυβέρνηση.
  • Ψηφιοποίηση κρίσιμων αρχείων σε διαφόρους τομείς (υγεία, δικαιοσύνη, πολεοδομίες, κτηματολόγιο, μετανάστευση, ΕΦΚΑ κ.α.) και ενσωμάτωσή τους σε αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα.
  • ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων, με απόκτηση εξοπλισμού, υπηρεσιών cloud και διαδικτυακών υπηρεσιών, όπως οι νέες τεχνολογίες ηλεκτρονικών πληρωμών, το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, η εργασία από απόσταση, το ψηφιακό γραφείο κ.λπ.

Στο πακέτο των έργων περιλαμβάνεται επίσης η πλήρης ψηφιοποίηση των φορολογικών αρχών, η υιοθέτηση νέων έξυπνων μεθόδων καταπολέμησης της φορολογικής απάτης όπως είναι οι έλεγχοι με τη χρήση ΑΙ, η on-line παρακολούθηση της μεταφοράς αγαθών, η εισαγωγή διασυνδεδεμένων ταμειακών μηχανών και POS και η ηλεκτρονική τιμολόγηση για το σύνολο του ιδιωτικού τομέα.