Η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ παραμένει πιστή στους στόχους που από καιρό έχει θέσει όσον αφορά την ψηφιακή στρατηγική της και την ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού της.

Στο πλαίσιο αυτό έχει σχεδιάσει τον οδικό χάρτη των έργων Πληροφορικής που θα εκτελέσει το 2019, καθώς και των απαραίτητων αλλαγών που θα εφαρμοστούν σε επίπεδο διαδικασιών με γνώμονα τη βελτίωση της εμπειρίας του καταναλωτή, την αύξηση της αποτελεσματικότητας της εταιρείας και την περεταίρω ενίσχυση της ασφάλειας και της διαθεσιμότητας των συστημάτων της.

Πιο συγκεκριμένα έχουν προγραμματιστεί έργα στην περιοχή του ηλεκτρονικού εμπορίου που θα επιτρέψουν την αύξηση πωλήσεων στην συγκεκριμένη κατηγορία, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε υλοποίηση έργα που θα αυξήσουν ακόμη περισσότερο την ηλεκτρονική εμπειρία των καταναλωτών και εντός των φυσικών καταστημάτων καλύπτοντας έτσι την πολυκαναλική απαίτηση του σύγχρονου καταναλωτή.

Για την αύξηση της αποτελεσματικότητας έχουν προγραμματιστεί επιπλέον έργα αυτοματισμού διαδικασιών της εταιρείας που θα εξασφαλίσουν ταχύτητα, μείωση λαθών και βελτίωση του ψηφιακού περιβάλλοντος εργασίας για τους εργαζομένους. Η ενίσχυση του προγράμματος πιστότητας της εταιρείας περιλαμβάνεται στους στόχους για το 2019 με την ενσωμάτωση ψηφιακών ευκολιών για τους κατόχους της MasCard εστιάζοντας στους άξονες επικοινωνία, οφέλη, ασφάλεια.

Μέσω των Αnalytics και των προσωποποιημένων προσφορών θα αναδειχθεί ακόμη περισσότερο ο σταθερός προσανατολισμός της Διαμαντής Μασούτης ΑΕ για παροχή της καλύτερης σχέσης τιμής/αξίας για τα προϊόντα που προσφέρει στους  πελάτες της. Για την αδιάληπτη λειτουργία των παραπάνω αλλά και των υφιστάμενων συστημάτων και διαδικασιών θα ακολουθήσει και το 2019 πλάνο αναβαθμίσεων υποδομών, ενίσχυσης της ασφάλειας τους και της διαθεσιμότητάς τους. Επενδύσεις που αφορούν υποδομές Πληροφορικής, αλλά και ανθρώπινου δυναμικού το οποίο η εταιρεία χαρακτηρίζει πλέον ως τον πιο σημαντικό της πόρο.