Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας υπέγραψε, σύµφωνα µε πληροφορίες, σύµβαση µε τις Space Hellas και Γρίβας ΑΕ για την προµήθεια πληροφοριακού εξοπλισµού.

Ειδικότερα, στην Space Hellas κατακυρώθηκε η προµήθεια storage server (στις 34.593 ευρώ), ενώ στη Γρίβας ΑΕ η προµήθεια σύγχρονου υλικού και λογισµικού αυτόµατης αναζήτησης/ αντιπαραβολής/ αρχειοθέτησης ψηφιακών φωτογραφιών ατόµων (στις 154.696 ευρώ), συστηµάτων και λογισµικών εξέτασης ψηφιακών πειστηρίων (στις 205.775 ευρώ), λογισµικού αυτόµατης αναγνώρισης συγγραφέα και υφοµετρικής ανάλυσης κειµένων (στις 15.995 ευρώ) και λογισµικού εγκληµατολογικής επεξεργασίας ήχου και εικόνας (στις 137.903 ευρώ).