Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες του ΝetFAX, σε Hipac και MDS Μarathon Data Systems την προμήθεια πληροφοριακού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας, της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής και της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων.

Ειδικότερα, στην Hipac κατακυρώθηκε η προμήθεια υπολογιστών, σαρωτών,  εκτυπωτών και λοιπών υλικών (128.950 ευρώ), όπως και λογισμικού εφαρμογών γραφείου (αντί του ποσού των 25.440 ευρώ), ενώ στην MDS Marathon Data Systems η προμήθεια λογισμικού GIS (αντί του ποσού των 74.301 ευρώ).