Στις Intrasoft International και UniSystems κατακύρωσε ο ΕΟΠΥΥ το διαγωνισμό για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο τριετούς διάρκειας, που αφορά το έργο ανάπτυξης νέων εφαρμογών και επέκτασης λειτουργικότητας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του οργανισμού.

Το έργο αφορά και τα τρία πληροφοριακά συστήματα του ΕΟΠΥΥ και γι’ αυτό έχει δεσμευτεί ένα συνολικό budget της τάξης των 3.979.839 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Στο πλαίσιο της συμφωνίας κάθε φορά που ο ΕΟΠΥΥ θα θέλει να κάνει μια επέκταση ή να προκηρύξει ένα διαγωνισμό για νέες εφαρμογές, θα τρέχει μια εσωτερική διαγωνιστική διαδικασία, στην οποία θα συμμετέχουν αποκλειστικά οι δύο εταιρείες καταθέτοντας τις προσφορές τους – από τις οποίες θα επιλέγεται η καλύτερη, με σύναψη εκτελεστικής σύμβασης.

Με την υλοποίηση του έργου ο ΕΟΠΥΥ αποσκοπεί στην επίτευξη των παρακάτω στόχων:
• Ταχύτερη ικανοποίηση αιτημάτων επιχειρησιακών αλλαγών των θεσμικά αρμόδιων φορέων
• Συντήρηση των υφιστάμενων εφαρμογών του πληροφοριακού συστήματος
• Αύξηση εύρους και επιπέδου υποστήριξης και ικανοποίησης των χρηστών του συστήματος
• Διασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου διαθεσιμότητας και απόκρισης του πληροφοριακού συστήματος
• Βελτιστοποίηση διαχείρισης και αξιοποίησης των πόρων που έχουν δεσμευτεί για τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος σε επίπεδο υποδομών
• Αύξηση του επιπέδου ασφάλειας του συστήματος και του επιπέδου ετοιμότητας διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων από πλευράς του οργανισμού.