Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η δημιουργία του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη, καθώς το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) κατακύρωσε το σχετικό διαγωνισμό στην ένωση εταιρειών «Intrasoft International – ΟΤΕ», έναντι 44,3 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Πρόκειται για το έργο «Σχεδιασμός, Υλοποίηση, θέση και υποστήριξη της Παραγωγικής Λειτουργίας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη και του Εθνικού Μητρώου Υποδομών», όπως είναι η πλήρης ονομασία του, και αφορά στη δημιουργία ενός και μόνο ψηφιακού χάρτη, που θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα γεωχωρικά δεδομένα για την αδειοδότηση κάθε είδους επένδυσης και δραστηριότητας. Σημειώνεται πως κατά της διαγωνιστικής διαδικασίας είχαν προσφύγει μελετητικά γραφεία, ωστόσο η προσφυγή τους απορρίφθηκε από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Ακολούθησε αίτημα ασφαλιστικών μέτρων που δεν έγινε δεκτό από το Συμβούλιο της Επικρατείας και έτσι ο διαγωνισμός συνεχίστηκε.

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
Με το έργο επιδιώκεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα συγκεντρώνει, συστηματοποιεί και ενσωματώνει ψηφιακή γεωχωρική πληροφορία που τηρείται από διαφορετικούς φορείς της δημόσιας διοίκησης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και αφορά το καθεστώς ιδιοκτησίας, δόμησης, εκμετάλλευσης ή και προστασίας της ακίνητης περιουσίας με σκοπό αυτή να καταστεί διαλειτουργικά διαθέσιμη μέσω ενιαίας διαδικτυακής πλατφόρμας.

Στόχος του είναι η βελτίωση και διεύρυνση της εξυπηρέτησης του πολίτη, των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και επενδυτών, μέσω της δημιουργίας ολοκληρωμένων υπηρεσιών «μίας στάσης» για τις οικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη δόμηση στους τομείς τουρισμού, παραγωγικών-επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ανάπτυξης δημοσίων ακινήτων και κατοικίας.