Ηχάραξη Εθνικής Στρατηγικής για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, που πλέον αρχίζει να παίρνει ‘σάρκα και οστά’, έρχεται να συμπληρώσει το παζλ των ενεργειών και δράσεων για την ταχύτερη και ορθολογικότερη μετάβαση της χώρας προς το ψηφιακό της μέλλον.

Τα ζητούμενα για την Εθνική Στρατηγική είναι η αύξηση της χρήσης ΙοΤ σε βασικούς τομείς, όπως η Υγεία, οι Μεταφορές και η Ενέργεια, προκειμένου να βελτιωθεί η παροχή υπηρεσιών, να μειωθεί το κόστος και να περιοριστεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Επίσης, η βελτίωση της ποιότητας ζωής με παράλληλη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, προφανώς η ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, αλλά και η διασφάλιση πολλών παράπλευρων πλην βασικών εννοιών, όπως αυτές της ισότητας στις ευκαιρίες και της προσβασιμότητας, της διαφάνειας και της λειτουργικότητας των υφιστάμενων δομών, οι οποίες θα επανεξετασθούν και θα αξιολογηθούν υπό το πρίσμα των νέων συνθηκών, που πλέον διαμορφώνονται.

Πολλοί οι τομείς αξιοποίησης
Η Εθνική Στρατηγική για το ΙοΤ έρχεται να καλύψει με τις δράσεις και τους κανόνες της πολλούς, κρίσιμους για την καθημερινότητά μας τομείς, ανάμεσά τους τα «έξυπνα» σπίτια, την κυβερνοασφάλεια, τη διαχείριση φυσικών πόρων, τις μεταφορές, αλλά και την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Συγκεκριμένα, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων δίνει λύσεις με αισθητήρες και συστήματα αυτοματισμού για τον έλεγχο της θερμοκρασίας και του φωτισμού, τον έλεγχο της ενέργειας και των καυσίμων, αλλά και την προστασία από κυβερνοεπιθέσεις σε συσκευές και (συχνά, κρίσιμης σημασίας) δίκτυα. Άλλα συστήματα ΙοΤ αξιοποιούνται σε επίπεδο διαχείρισης πόλης, από τους φυσικούς πόρους ως την αποκομιδή των απορριμμάτων και τους χώρους στάθμευσης, την παρακολούθηση/ διαχείριση της κυκλοφορίας και των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και -σε λίγα χρόνια- την επικοινωνία μεταξύ αυτόνομων οχημάτων. Τέλος, όσον αφορά στις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, τα ΙοΤ μπορούν να συνεισφέρουν στα τοπικά ή διευρυμένα συστήματα έγκαιρης ειδοποίησης και στον συντονισμό των υπηρεσιών σε περίπτωση φυσικών καταστροφών.

Ο ΓΓ Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Αθανάσιος Στάβερης-Πολυκαλάς, δήλωσε στο NetFax σχετικά με τις προοπτικές και τους σκοπούς της Εθνικής Στρατηγικής για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων: «Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων προετοιμάζει μια ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), με στόχο τη μεταμόρφωση της ψηφιακής αρχιτεκτονικής της χώρας και τη διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της τεχνολογίας IoT. Η επικείμενη στρατηγική εστιάζει στην ανάπτυξη μιας δυναμικής, ανταγωνιστικής και καινοτόμου βιομηχανίας IoT, προωθώντας την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στην τεχνολογία.

Ταυτόχρονα, επιδιώκει την αύξηση της χρήσης του IoT σε βασικούς τομείς, όπως η υγειονομική περίθαλψη, οι μεταφορές και η ενέργεια, προκειμένου να βελτιωθεί η παροχή υπηρεσιών και να μειωθούν το κόστος και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η κυβέρνηση αναγνωρίζει το μετασχηματιστικό δυναμικό του IoT και τον ρόλο του στην κοινωνικοοικονομική πρόοδο. Επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για τη διασφάλιση της κοινωνικής περιεκτικότητας, εξασφαλίζοντας ότι τα οφέλη του IoT θα επεκταθούν σε όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από την κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση, την ηλικία ή την τοποθεσία τους. Η προσεχής στρατηγική θα αποτελέσει σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία μιας πιο συνδεδεμένης, ενωμένης και ευημερούσας χώρας. Η στρατηγική για το IoT εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών της κυβέρνησης για την ψηφιακή μετάβαση, την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής».