Η ένωση εταιρειών «Nova ICT-Αιγαίου Solutions» είναι σύμφωνα με πληροφορίες ανάδοχος του διαγωνισμού με αντικείμενο «Ψηφιακός ιστορικός πλοηγός της νεότερης ιστορίας της Κρήτης (1821-1913)». Η κατακύρωση του έργου έγινε 281.957 ευρώ συν ΦΠΑ.

Το έργο αφορά σε ένα εικονικό ψηφιακό Ταξίδι στην νεότερη ιστορία της Κρήτης από την Επανάσταση του 1821 έως το 1912-1913 με τη λήξη των Βαλκανικών πολέμων και την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Η προβολή των ιστορικών γεγονότων της νεότερης εποχής για την Κρήτη θα πραγματοποιηθεί μέσω της καταγραφής όλων των τεκμηρίων που περιγράφουν τα γεγονότα της νεότερης ιστορίας της Κρήτης και των σημαντικότερων στοιχείων ιστορικής, πολιτιστικής και κοινωνικής αξίας που διαδραματίστηκαν εκείνη την περίοδο και που οδήγησαν τους Κρητικούς να συμμετάσχουν ενεργά στα ποικίλα γεγονότα που σημάδεψαν την πορεία της χώρα από το 1821 και μετά.

Στο πλαίσιο του έργου, αξιοποιώντας τα εργαλεία της πληροφορικής, στόχος είναι η δημιουργία ενός ψηφιακού κόμβου που θα παρουσιάζει όλα τα στοιχεία εκείνα που συνιστούν την ιστορική – πολιτιστική μας κληρονομιά, τη συλλογική μνήμη και την πολιτιστική παράδοση και η καταγραφή και προβολή πολλαπλών αφηγήσεων σχετικών με τα τοπία, τους ανθρώπους, τα γεγονότα, σχετικά με τα ιστορικά γεγονότα από το 1821 έως το 1912-1913 και την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα.