Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Active Computer Systems και τον ΟΤΕ την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ στις σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ειδικότερα, το τμήμα 1 του διαγωνισμού κατακυρώθηκε στην Active Computer Systems αντί του ποσού των 2,03 εκατ. ευρώ (προσφορές είχαν καταθέσει επίσης οι SingularLogic και ΟΤΕ), ενώ το τμήμα 2 κατακυρώθηκε στον ΟΤΕ αντί του ποσού των 1,929 εκατ. ευρώ (προσφορές είχαν καταθέσει επίσης οι Fujitsu Λύσεις Τεχνολογίας και Active Computer Systems).

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ για την κάλυψη των αναγκών χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, προκειμένου το σχολείο να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις τεχνολογικά εξελισσόμενες απαιτήσεις μόρφωσης και κατάρτισης που επιτάσσει η σύγχρονη εποχή. Οι συγκεκριμένες ανάγκες προέκυψαν ύστερα από την καταγραφή τους που πραγματοποιήθηκε από την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας.