Σε περιπέτειες έχει μπει το έργο για τα smart cities στο δήμο Τρικκαίων, καθώς το ΣΤ’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την υπ’ αριθμ. 170/2024 Πράξη του, έδειξε «κόκκινη κάρτα» στο σχέδιο σύμβασης μεταξύ του δήμου και του αναδόχου. Πρόκειται για το έργο «Ελληνικές Έξυπνες Πόλεις- Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο και πράσινο αστικό μέλλον», προϋπολογισμού 6,9 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στο διαγωνισμό κατατέθηκε μια προσφορά από την ένωση εταιρειών «Dotsoft-Nova», η οποία και αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, το Ελεγκτικό Συνέδριο κατέληξε, επικαλούμενο μια σειρά από λόγους που σχετίζονται με τους χειρισμούς που έκανε ο δήμος κατά τη διαδικασία προκήρυξης και ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο, ότι «κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου σύμβασης, εξαιτίας της συνδρομής ουσιωδών νομικών πλημμελειών». Μετά την εξέλιξη αυτή και με τον κίνδυνο το έργο να χάσει τη χρηματοδότηση από το RRF και να μείνει στα «χαρτιά», το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Τρικκαίων αποφάσισε να προχωρήσει σε προσφυγή κατά της Πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Να σημειωθεί πάντως ότι σύμφωνα με τη νομική υπηρεσία του δήμου «τυχόν ασκηθείσα προσφυγή αίτηση ανακλήσεως κατά της προαναφερόμενης πράξης (σ.σ. του Ελεγκτικού Συνεδρίου) πιθανολογείται ότι δεν θα ευδοκιμήσει, ενώ οι αναφερόμενες στην Πράξη σκέψεις και κρίσεις δεν μπορούν να αντικρουστούν βάσει της ισχύουσας νομολογίας». Παρά ταύτα, o δήμος θα επιχειρήσει να ανατρέψει την απόφαση καθώς θα υποστηρίξει, μεταξύ άλλων, πως «υφίστανται κατεπείγοντες λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν τη συνέχιση της διαδικασίας και την υπογραφή της σύμβασης διότι υπάρχει μεγάλη και άμεση ανάγκη για την υλοποίηση των επενδύσεων που θα γίνουν από το δήμο στον ψηφιακό μετασχηματισμό του». Η τύχη του έργου καθίσταται αμφίβολη και θα κριθεί, πλέον, στα δικαστήρια.