Το Υπουργείο Εξωτερικών κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, σε Πλαίσιο Computers και Space Hellas την προμήθεια PCs για την κάλυψη των αναγκών του.

Ειδικότερα, στην Πλαίσιο Computers κατακύρωσε την προμήθεια 200 desktops PCs συγκεκριμένων απαιτήσεων μα προεγκατεστημένο λετουργικό σύστημα αντί του ποσού ων 126.232 ευρώ (με ΦΠΑ) και στην Space Hellas την προμήθεια 400 PCs συγκεκριμένων προδιαγραφών αντί του ποσού των 190.583 ευρώ (με ΦΠΑ).