Προσωρινοί ανάδοχοι για έργο προϋπολογισμού 1.984.000 ευρώ που αφορά στην προμήθεια ολοκληρωμένου αυτόνομου συστήματος ανίχνευσης πυρκαγιών για τη δασική περιοχή του Σέιχ Σου στη Θεσσαλονίκη αναδείχθηκαν οι εταιρείες Raymetrics και Urban Innovations. Ειδικότερα, η Raymetrics αναλαμβάνει τα πέντε από τα έξι τμήματα του έργου, με συνολική προσφορά ύψους 1.857.925,48 ευρώ, ενώ η Urban Innovations αναλαμβάνει την προμήθεια ενός οικίσκου τύπου ISOBOX, έναντι 13.392 ευρώ.

Το σημαντικότερο τμήμα του έργου, που ανέλαβε η Raymetrics, περιλαμβάνει την προμήθεια σετ ολοκληρωμένου συστήματος ανίχνευσης με σύστημα τοπικού χειρισμού και επίβλεψης, την προμήθεια σετ κινητού ολοκληρωμένου συστήματος ανίχνευσης επί πλατφόρμας-τρέιλερ πλήρες με σύστημα τοπικού χειρισμού και επίβλεψης και συστήματος αδιάλειπτης λειτουργίας, καθώς και την προμήθεια σετ συστήματος κεντρικού σταθμού (συλλογής, αποθήκευσης και αναμετάδοσης δεδομένων) των ολοκληρωμένων συστημάτων ανίχνευσης. Το έργο συνδυάζει την τεχνολογία Lidar που έχει αναπτύξει η Raymetrics με την τεχνολογία των οπτικών και θερμικών καμερών για τον πληρέστερο και έγκαιρο εντοπισμό των πυρκαγιών.

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, η Raymetrics παρουσίασε τρία αντίστοιχα έργα τα οποία έχει υλοποιήσει τα τελευταία τρία χρόνια: Σύνολο WALL-E Lidar γραμμικής/κυκλικής πολωσιμετρίας με δυνατότητα scanning για ατμοσφαιρικές μελέτες για το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 3D Scanning Lidar LB101-ESS-D200 για ατμοσφαιρικές μελέτες για το πανεπιστήμιο EAFIT της Κολομβίας και 3D Scanning Lidar για το Ινστιτούτο Αστικής Μετεωρολογίας του Πεκίνου.

Το έργο των 3,2 εκατ. στην Ιταλία
Σημειώνεται ότι η Raymetrics, της οποίας ηγείται ως διευθύνων σύμβουλος ο Νίκος Κοντός, δραστηριοποιείται στη μελέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία συσκευών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας, τα οποία προβαίνουν σε μετρήσεις περιβαλλοντικών παραμέτρων, ατμοσφαιρικών ή μετεωρολογικών παραμέτρων, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών βασισμένων σε στοιχεία που προκύπτουν από τις μετρήσεις αυτών ή παρόμοιων συσκευών ή συστημάτων.

Το σημαντικότερο έργο που ανέλαβε η εταιρεία το 2020 ήταν αυτό για το Τμήμα Επιστημών του Συστήματος Γης και Τεχνολογιών για το Περιβάλλον του Εθνικού Συμβουλίου Ερευνών της Ιταλίας, που αφορά στην παραγωγή τριών συστημάτων lidar συνολικής αξίας πάνω από 3,2 εκατ. ευρώ, για το εξοπλισμό του ινστιτούτου με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα.