Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Spectratech τμήματα του διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης».

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την προμήθεια server (στις 6.814 ευρώ με ΦΠΑ), ρομποτικού βραχίονα (στις 163.621 ευρώ με ΦΠΑ) και αυτοκινούμενης ρομποτικής πλατφόρμας (στις 43.331 με ΦΠΑ). Παράλληλα, το ΑΠΘ υπέγραψε σύμβαση με την Telmaco για την αναβάθμιση του οπτικοακουστικού εξοπλισμού των κεντρικών αιθουσών του Πανεπιστημίου αντί του ποσού των 123.302 ευρώ (με ΦΠΑ).