Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με τις Telmaco και Technicomer για την προμήθεια εξοπλισμού τηλεεκπαίδευσης, για τις ανάγκες του σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Λήμνο.

Αντικείμενο της σύμβασης, που απαρτίζεται από δύο τμήματα, αποτελεί η δυνατότητα υλοποίησης διατμηματικών μαθημάτων μεταξύ των μονάδων του Πανεπιστημίου. Για τον σκοπό αυτόν, γίνεται προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού τηλεεκπαίδευσης (εξοπλισμός αιθουσών τηλεδιάσκεψης και εξοπλισμός επέκτασης κεντρικών συστημάτων τηλεεκπαίδευσης).

Οι υποδομές αυτές θα συμπληρώσουν και θα αναβαθμίσουν τις ήδη υπάρχουσες, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες που προκύπτουν, για την παροχή προηγμένων υπηρεσιών τηλεεκπαίδευσης σε χώρους αυξημένης χωρητικότητας (κατά μέσο όρο 65 ατόμων), όπως αμφιθέατρα ή και χώρους ειδικών χρήσεων, όπως εργαστήρια για την υλοποίηση διατμηματικών μαθημάτων εξ αποστάσεως μεταξύ των μονάδων του Πανεπιστημίου.

Ειδικότερα, στην Telmaco κατακυρώθηκε το τμήμα του έργου που αφορά τις υποδομές των αιθουσών τηλεεκπαίδευσης (στις 425.847 ευρώ), ενώ στην Technicomer το τμήμα του έργου που σχετίζεται με την επέκταση της αποθηκευτικής υποδομές για καταγραφές τηλεεκπαίδευσης (στις 85.400 ευρώ).