Η ένωση εταιρειών «Tέρνα- Globiled» θα προχωρήσει στην αναβάθμιση της ασφάλειας των δέκα πιο μεγάλων σιδηροδρομικών σηράγγων του ΟΣΕ. Πιο συγκεκριμένα η κοινοπραξία αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου «Αναβάθμιση των υποδομών ασφάλειας των 10 μεγαλύτερων σιδηροδρομικών Σηράγγων του ΟΣΕ με χρήση έξυπνων ΙοΤ συστημάτων», προσφέροντας 36.448.627,17 ευρώ με ΦΠΑ.

Αντικείμενο των παρεμβάσεων αποτελεί η αναβάθμιση των υποδομών ασφάλειας των δέκα μεγαλύτερων σιδηροδρομικών σηράγγων του ΟΣΕ, συνολικού μήκους 65 χιλιομέτρων, για να επιλυθούν τα επιτακτικά προβλήματα που αυτές αντιμετωπίζουν όσον αφορά στην πυρανίχνευση, στον φωτισμό και στην παρακολούθηση σημαντικών παραγόντων της δομικής τους υγείας.

Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ολοκληρωμένων «έξυπνων» συστημάτων πυρανίχνευσης (μέσω εγκατάστασης ΙοΤ αισθητήρων ανίχνευσης καπνού και φωτιάς) που μεταδίδουν σε πραγματικό χρόνο την κατάστασή τους σε έναν κεντρικό πίνακα ελέγχου, ανάπτυξη «έξυπνων» σηράγγων για τη παρακολούθηση της δομικής απόκρισής τους σε πραγματικό χρόνο (μέσω σύγχρονων ΙοΤ συστημάτων και μεθοδολογιών ενόργανης παρακολούθησης της δομικής υγείας), «έξυπνο» φωτισμό των σηράγγων και φωτοσήμανση των εξόδων κινδύνου με σύστημα τηλεδιαχείρισης.

(Πηγή: Build)