Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «Διόφαντος» κατακύρωσε σε Cosmos Business Systems-Δυναμική Πληροφορική, Aφελφοί Δοξιάδη Γραφοτεχνική, Νοva Shop και JoyMachine την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Ειδικότερα στην ένωση  «Cosmos Business Systems-Δυναμική Πληροφορική» κατακύρωσε την προμήθεια «Δικτυακού και υπολογιστικού εξοπλισμού και περιφερειακών» (στις 101.263 ευρώ, πλέον ΦΠΑ), στην εταιρεία Aφελφοί Δοξιάδη Γραφοτεχνική την προμήθεια φωτοαντιγραφικών συσκεύων και κεντρικών εκτυπωτών (στις 7.030 ευρώ, πλέον ΦΠΑ),  στην Nova Shop την προμήθεια «ανταλλακτικών και μιρκοεξοπλισμού υπολογιστών» (στις 43.972 ευρώ, πλέον ΦΠΑ) και, τέλος, στην JoyMachine την προμήθεια ολογραφικού υπολογιστή (στις 3.630 ευρώ, πλέον ΦΠΑ).