Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στις Predicta, Δυναμική Πληροφορική, Convert Computers και Spectratech την προμήθεια πληροφοριακού εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου «ανάπτυξη υποδομών και εξοπλισμών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο ΤΕΙ».

Ειδικότερα, στην Predicta κατακυρώθηκε η προμήθεια λογισμικού IBM SPSS Statistics, IBM SPSS Modeler & IBM SPSS Amos αντί του ποσού των 66.990 ευρώ, στη Δυναμική Πληροφορική η προμήθεια Management Information System/Gamification Platform αντί του ποσού των 91.760 ευρώ (με ΦΠΑ), στην Convert Computers η προμήθεια 25 σταθμών εργασίας υψηλής υπολογιστικής ισχύος αντί του ποσού των 34.689 ευρώ (με ΦΠΑ) και στην Spectratech την προμήθεια δύο σταθμών εργασίας αντί του ποσού των 7.938 ευρώ (με ΦΠΑ).