Σε ποσοστό άνω του 70% μειώθηκε το προσωπικό της MLS στη διάρκεια του 2020, ενώ η εταιρεία προχώρησε σε διακοπή έντονα ζημιογόνων εμπορικών συνεργασιών, μία κίνηση που οδήγησε σε πολύ μεγάλη μείωση του τζίρου της, όπως αναφέρει η διοίκηση της MLS σε διευκρινίσεις της μετά από αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ειδικότερα, η εταιρεία εντός της χρήσης 2020 μείωσε κατά 70% με 80% τα λειτουργικά της έξοδα και το προσωπικό της από 165 σε 46 άτομα. Παράλληλα, η εταιρεία επικεντρώνεται πλέον στη συμμετοχή της σε αναπτυξιακά έργα εντός και εκτός Ελλάδας, σε ανάπτυξη λογισμικού, σε συμμετοχή σε κοινοπραξίες για διεκδίκηση έργων εντός και εκτός Ελλάδας και θα επιδιώξει να έχει αποτελέσματα από τις προσπάθειες αυτές εντός της τρέχουσας αλλά και στις επόμενες χρήσεις. Απώτερος σκοπός της παραμένει η πώληση των συσκευών MAIC και της πλατφόρμας της στην Ελλάδα και Κύπρο και σε χώρες για τις οποίες έχει ήδη αναπτυχθεί, στα Βαλκάνια και σε άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και αραβόφωνες.

 

Ποντάρει στην αυξημένη ζήτηση για tablet

Την ίδια στιγμή, η MLS αναφέρει ότι θα επιδιώξει μέσα στο 2021 να επωφεληθεί από την αυξημένη ζήτηση για tablet που δημιουργείται λόγω της Covid-19 στην Ελλάδα και το εξωτερικό, επισημαίνοντας ότι διατηρούσε επί σειρά ετών την πρώτη θέση στην ελληνική αγορά των tablet. Πάντως, η MLS παρατηρεί ότι η πληθώρα αρνητικών δημοσιευμάτων με τα οποία ήρθε αντιμέτωπη τον τελευταίο ενάμιση χρόνο έχει επηρεάσει αρνητικά τις σχέσεις της με τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους συνεργάτες της.

 

Αργούν ακόμα οι οικονομικές εκθέσεις για 2019 και α’ εξάμηνο 2020

Αναφορικά με τη δημοσίευση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης για τη χρήση 2019, η MLS διευκρινίζει ότι η έκθεση της ελεγκτικής εταιρείας Deloitte ολοκληρώθηκε τον περασμένο Οκτώβριο και στη συνέχεια ξεκίνησαν οι διαδικασίες σύνταξης και ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για το 2019. Ωστόσο, το γενικό lockdown στη Θεσσαλονίκη, λόγω του υψηλού αριθμού των κρουσμάτων κορονοϊού, είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή παύση των διαδικασιών, ενώ η εμφάνιση κρουσμάτων σε διευθυντικά στελέχη της εταιρείας είχε ως επακόλουθο την περαιτέρω καθυστέρηση των διαδικασιών, καθόσον η εταιρεία λειτουργούσε με προσωπικό ασφαλείας. Λόγω της σχετικής βελτίωσης της κατάστασης της πανδημίας το τελευταίο χρονικό διάστημα, οι εν λόγω διαδικασίες έχουν προχωρήσει και επιδίωξη της MLS είναι εντός του Φεβρουαρίου να έχουν δημοσιευτεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για το 2019. Όσον αφορά στη σύνταξη και τον έλεγχο της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης για το α’ εξάμηνο 2020, αυτή θα χρειαστεί περαιτέρω τέσσερις έως έξι εβδομάδες προκειμένου να δημοσιοποιηθεί.

 

Τι γίνεται με τα ομόλογα

Αναφορικά με τα ομόλογα της εταιρείας, στη σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η MLS έχει ζητήσει να έρθει σε διαπραγματεύσεις με τους ομολογιούχους και τους εκπροσώπους τους Euroxx και BETA Χρηματιστηριακή, σε πρώτη φάση για τη μετάθεση πληρωμής των κουπονιών κατά τρεις μήνες και σε δεύτερη φάση προς επίτευξη νέας συμφωνίας. Προσθέτει ότι έχουν συγκληθεί γενικές συνελεύσεις των ομολογιούχων με την υποστήριξη της εταιρείας, κατά τη διενέργεια των οποίων κρίθηκε αδύνατη η λήψη αποφάσεων λόγω έλλειψης απαρτίας. Η διοίκηση της MLS αναφέρει ότι έχει έρθει σε επικοινωνία με τους εκπροσώπους των ομολογιούχων και αναμένει σύγκληση γενικών συνελεύσεων εκ νέου, προκειμένου να συζητηθούν οι προτάσεις της προς αυτούς και να μπορούν να ληφθούν αποφάσεις. Σημειώνεται ότι η εταιρεία συνέχισε να αποπληρώνει τα κουπόνια και των τριών ομολόγων με επιτόκια 5,3% και 4,3% έως και τον Αύγουστο του 2020.