Το si-Cluster – o Ελληνικός Συνεργατικός Σχηματισμός Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών – βρίσκεται σε τροχιά απογείωσης με την έναρξη των εργασιών των συνεργατικών δράσεων των μελών του στο πλαίσιο του προγράμματος της ΓΓΕΤ «Δημιουργία Καινοτομικών Συστάδων Επιχειρήσεων - Ένα Ελληνικό Προϊόν, Μία Αγορά: Ο Πλανήτης».

Τα μέλη και οι συνεργαζόμενοι φορείς του si-Cluster, βασισμένα στην υψηλή ποιότητα και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού τους και την ευρεία προϊοντική βάση τους, ενώνουν τις δυνάμεις τους, σε μια κοινή προσπάθεια προώθησης της ελληνικής τεχνολογίας διαστήματος και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της χώρας στον τομέα διεθνώς. Το Corallia Clusters Initiative και η Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ) έχουν διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην έναρξη και την ανάπτυξη ενός cluster παγκόσμιας εμβέλειας στον τομέα των διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών.