Το Ελεγκτικό συνέδριο άνοιξε το δρόμο για την υπογραφή της σύμβασης ΣΔΙΤ για το έργο «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας Ultra-Fast Broadband», συνολικού προϋπολογισμού 870 εκατ. ευρώ και με τον δεύτερο ανάδοχο, την Τerna Fiber (κοινοπραξία Τέρνα -Grid).

Η εκτίμηση είναι ότι δημόσιο και ανάδοχος (Τerna Fiber) θα υπογράψουν τη σύμβαση σε περίπου ένα μήνα. Με το UFBB θα εγκατασταθούν δίκτυα οπτικών ινών (FTTH) σε περίπου 830.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις (18% του συνόλου της χώρας) και 10.000 δημόσια κτίρια (σχολεία, κέντρα υγείας κλπ), σε περιοχές που δεν έχουν εμπορικό ενδιαφέρον για να γίνουν επενδύσεις από τους παρόχους.

Υπενθυμίζεται ότι η αντίστοιχη σύμβαση με τον έτερο ανάδοχο του ΟΤΕ που έχει αναλάβει τα 3 από τα συνολικά 7 Lots του έργου υπεγράφη τον Ιούνιο. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο προκειμένου η Ελλάδα να καλύψει τους στόχους της Ψηφιακής Δεκαετίας 2023, με κυρίαρχο την καθολική κάλυψη με δίκτυα οπτικών ινών όλων των ευρωπαίων πολιτών, ικανά για ταχύτητα σύνδεσης 1 Gbps.